TOP

Nieuwe winkeltijdenwet nog weing merkbaar

Consumenten zullen voorlopig weinig merken van de nieuwe winkeltijdenwet die per 1 januari ingaat. Gemeenten hebben een jaar de tijd om gehoor te geven aan de nieuwe regels rond de koopzondag.

Zij maken geen haast om de wijzigingen door te voeren, bleek uit een rondgang langs MKB-Nederland, Detailhandel Nederland, supermarktkoepel CBL en gemeenten. De wijziging van de Winkeltijdenwet is per 1 januari 2011 ingegaan, wat betekent dat de mogelijkheid voor gemeentebesturen om het toeristisch regime van toepassing te verklaren beperkt is geworden.

Veel gemeenten vinden de nieuwe winkeltijdenwet onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal naar alle waarschijnlijkheid een reeks voorlichtingsbijeenkomsten voor de achterban organiseren, waar de nieuwe wet, de gevolgen en de uitvoering nader wordt toegelicht.

Weerstand
De nieuwe winkeltijdenwet stuit op veel weerstand bij winkeliers en gemeenten. Zo vreest Detailhandel Nederland dat de economie een harde klap krijgt. De beperking van de koopzondagen zou volgens de organisatie kunnen uitdraaien op een verlies van 24.000 banen.