TOP

5 x waarom deelname aan stichting UPV Textiel het overwegen waard is

Sinds 1 juli 2023 geldt het Besluit UPV Textiel (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid). Deze wetgeving maakt je als importeur of producent van kleding en huishoudtextiel, verplicht verantwoordelijk voor de inzameling, verwerking, recycling en het hergebruik van de producten die je in Nederland in de handel brengt. De overheid wil hiermee bedrijven stimuleren om een stijgend percentage afval voor hergebruik en recycling in te zetten, en als nieuwe grondstof beschikbaar te krijgen. Dit betekent dat je moet gaan bijdragen aan een passend gescheiden inzamelsysteem en doelstellingen moet behalen voor hergebruik en hoogwaardige recycling van textiel. Hoe, wie, wat, waar? Stichting UPV Textiel is een collectief dat je kan helpen aan deze wet te voldoen, en wij leggen uit waarom deelname het overwegen waard is.

Beeld: Pexels

  • 1. Kosten  

De UPV-verplichtingen zijn complex en kostbaar om individueel te organiseren. Die uitdaging wil UPV Textiel doeltreffend organiseren. Door krachten te bundelen, organiseert Stichting UPV Textiel de inzameling, het hergebruik en de recycling van afgedankt textiel collectief op een efficiënte én betaalbare manier. Met de jaarlijkse bijdrage, die je betaalt over het gewicht van kleding en textiel dat je jaarlijks in Nederland in de handel brengt, worden de kosten voor inzameling en verwerking van producten gedekt en kan een deel worden geïnvesteerd in innovaties en kennisdeling op het gebied van hoogwaardige recycling. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe lager de kosten worden. Ook kan je op deze manier rekening houden met voorspelbare kosten en een transparante onderbouwing. Als je dit zelf moet organiseren, zijn de kosten afhankelijk van individuele contracten en moet je rekenen op mogelijk veel afspraken met dienstverleners. 

  • 2. Verantwoordelijkheid uit handen 

De Textielbeheerbijdrage-overeenkomst (TBBO) legt de verplichtingen vast tussen de deelnemers en stichting met betrekking tot de uitvoering van de overgedragen wettelijke verplichtingen. Met het ondertekenen maak je je deelname definitief. Ook stem je in dat de stichting namens jou de UPV-verplichtingen zal uitvoeren en dat afspraken die hieraan gekoppeld zijn, worden nagekomen. Met de ontvangst van jouw ondertekende TBBO ben je officieel deelnemer en neemt de stichting je individuele verantwoordelijkheden over. Hier heb je vanaf dit moment geen omkijken meer naar. 

  • 3. Rapporteren

Ook het rapporteren aan het Ministerie wordt uit handen genomen door de stichting, waardoor je hier zelf geen zorg voor hoeft te dragen. Dit scheelt tijd en een hoop administratie.

  • 4. Gelijk speelveld

Met deelname aan het collectief wordt een gelijk speelveld gecreëerd, omdat de manier waarop ondernemers in de sector aan wettelijke MVO-verplichtingen voldoen, voor iedereen gelijk wordt door de aanpak algemeen verbindend te laten verklaren door het ministerie van I&W.

  • 5. Bijdragen aan verduurzaming van de sector

Misschien wel het belangrijkste punt om mee te nemen in je over- weging. De sector kan én moet verduurzamen in de transitie naar een circulaire textielketen in 2050. Door je aan te sluiten, lever je actief een bijdrage. Voorbeelden van organisaties die zich eerder al als deelnemers hebben gemeld, zijn 10Days, Amaya Amsterdam, Bristol, Björn Borg en Dstrezzed.

Doelstellingen vanuit de overheid

In 2025: 

50% hergebruik en recycling, waarvan:

  • minimaal 20% hergebruik
  • minimaal 10% hergebruik in Nederland
  • minimaal 25% van de recycling betreft vezel tot vezel recycling

Het huidige percentage van hergebruik en recycling ligt op 35%.

Op dit moment hebben meer dan 650 bedrijven zich gemeld als deelnemer van de collectieve aanpak om de sector te verduurzamen. Dat is ruim 70% van de markt. Gezamenlijk brengen de deelnemers ruim 200 miljoen kilo kleding en textiel in Nederland in de handel. De totale markt in ons land beslaat rond de 300 miljoen kilo. Het aantal deelnemers groeit volgens de stichting nog elke dag. Ben jij de volgende?