TOP

Directeur Ferry den Hoed vertrekt bij Euretco

Directeur Ferry den Hoed verlaat per 15 mei Euretco om een wending te geven aan zijn carriére. In goed overleg met de Raad van Commissarissen en medebestuurder Harry Bruijniks heeft hij hiertoe besloten.

Ferry den Hoed startte zijn loopbaan bij Euretco twintig jaar geleden en had de laatste negen jaar zitting in de hoofddirectie. ‘Operations is altijd mijn vak geweest en dat heb ik met ziel en zaligheid uitgeoefend bij Euretco. Toch bereik je een moment waarop je merkt dat het tijd is voor verandering. Dat heeft te maken met de levensfase waarin je je bevindt en met de ervaringen die je hebt opgedaan. Met Euretco hebben we het moeilijke jaar 2009 goed doorstaan. Het bedrijf staat nu voor een nieuwe fase’, zegt Ferry den Hoed.

‘Ferry heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de leidende positie die Euretco in de non-foodretail inneemt. Dat is een prestatie om trots op te zijn’, zegt medebestuurder Harry Bruijniks. ‘Ik heb dan ook groot respect voor zijn besluit zijn horizon te verbreden. Wij zijn hem dankbaar voor zijn professionele, mensgerichte aanpak.’

Frisse blik
Euretco vult het vertrek van Ferry den Hoed vooralsnog op door zijn taken te verdelen tussen Steve Evers, directeur Formules, en Kenaad Tewarie, onlangs aangesteld als interim manager. Kenaad Tewarie zal met name Finance, IT en Facility Management voor zijn rekening nemen. Bruijniks: ‘Nieuwe mensen in een organisatie kunnen met een frisse blik naar de bedrijfsvoering en onze activiteiten in de markt kijken. Wij hebben het volste vertrouwen in hen.’
Ferry den Hoed is voorzitter van de Foreign Trade Association (FTA) en het Business Social Compliance Initiative (BSCI) in Brusssel en zal dit blijven. Ook is Ferry den Hoed bereid gevonden voorlopig te helpen bij de opstart van de webwinkels voor zelfstandig ondernemers.