TOP

Consumentenrechten: de basis

Welke rechten heeft de consument bij een consumentenkoop? En op welke uitzonderingen kan de verkoper zich hierbij beroepen? Advocaat Mirjam van Schoonhoven van Van Till Advocaten legt het uit.

Iedere retailer en detaillist krijgt ermee te maken: consumentenrechten bij een consumentenkoop. In de wet is dit begrip gedefinieerd als de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Als voorbeeld kun je denken aan een consument die een kledingstuk koopt in een winkel.

Conformiteit

De wet schrijft vervolgens voor dat de afgeleverde zaak ten tijde van de aflevering conform moet zijn. Wat betekent dit nu precies? De hoofdregel luidt dat de zaak die eigenschappen moet bevatten die nodig zijn voor normaal gebruik en waarvan je de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. Van een regenjas mag je bijvoorbeeld verwachten en hoef je niet te betwijfelen dat deze in ieder geval de eigenschap bevat dat deze waterdicht is.

Bewijsvermoeden

Of een zaak of een product conform is, wordt gemeten op het moment van aflevering of bezorging. Om de kopende consument tegemoet te komen wordt bij een consumentenkoop vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de koopovereenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen zes maanden na aflevering of bezorging openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

Tenzij…

Met de tenzij-clausule heeft de wetgever een escape voor de verkoper gecreëerd.  Het bewijsvermoeden gaat niet op indien de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

Bij de aard van de zaak kan je denken aan bederfelijke waren, zoals bloemen of melk. Een termijn van zes maanden is bij dergelijke producten veel te lang. De conformiteitseis heeft dan slechts werking tot de uiterlijke houdbaarheidsdatum.

Bij de aard van de afwijking kan je denken aan een trui waar de consument net na aankoop en aflevering een grote vetvlek op heeft gemaakt op een zichtbare plaats, waardoor de consument de trui niet meer aan kan door ondeskundig gebruik. In dat geval gaat het bewijsvermoeden niet op.

Langer dan zes maanden

Na de zes maandentermijn zal per geval en afhankelijk van de omstandigheden moeten worden beoordeeld of sprake is geweest van non-conformiteit. Een truitje van de H&M van € 10,00 zal waarschijnlijk geen tien jaar meegaan. Van een prijzige designerjurk, gemaakt van zeer fijne stoffen, kan je echter ook niet verwachten dat je er zonder kleerscheuren een hike-tocht mee door de Amazone kunt maken.

De prijs en de kwaliteit, maar ook wat het normale gebruik is dat bij het betreffende product hoort, zijn belangrijke factoren om te bepalen of van een product een langere levensduur mag worden verwacht.

Conclusie

Kortom: volgens de hoofdregel kunnen consumenten hun aankopen binnen zes maanden terugbrengen indien het product niet conform is. Indien de termijn van zes maanden verstreken is zal per geval en afhankelijk van de omstandigheden moeten worden beoordeeld of sprake is geweest van non-conformiteit. Let op: er moet dus sprake zijn van een product dat niet voldoet aan de eis dat het die eigenschappen bevat die nodig zijn voor normaal gebruik en waarvan je de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen

De advocaten van Van Till Advocaten schrijven iedere maand een expertlog voor Textilia.nl. Heeft u een juridische vraag voor Van Till Advocaten? Mail dan uw vraag naar S.Duijn@mybusinessmedia.nl en wie weet wordt uw vraag hier de volgende keer beantwoord.