TOP

Bestuur Thuiswinkel.org met twee leden uitgebreid

Ronald van Zetten (47), CEO HEMA en Peter van Laere (50), CEO Neckermann.com treden toe tot het bestuur van Thuiswinkel.org. De leden van de belangenorganisatie hebben hiertoe besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur van Thuiswinkel.org, onder voorzitterschap van Ed Nijpels, is daarmee uitgebreid naar 8 bestuurders.

Voor Van Zetten is de kennismaking met Thuiswinkel.org nieuw. Hij verheugt zich op een constructieve samenwerking. “Het verzoek van het bestuur van Thuiswinkel.org om toe te treden haar geledingen, heb ik als zeer positief ervaren. Als relatieve nieuwkomer in online retailing heeft het bestuur met mijn voordracht aangegeven dat zij een brede vertegenwoordiging wensen in het bestuur, waar alle achtergronden van online retailing naar rato vertegenwoordigd zijn. Dat is tekenend voor de visie van Thuiswinkel.org, die zich daarmee open en ontvankelijk stelt voor nieuwe trends en online spelers. Dat waardeer ik zeer. In deze jonge sector is het ook juist nu van het grootste belang om samen te werken, om politiek, consument en webwinkels op een lijn te brengen”, aldus Van Zetten. 

Voor Van Laere betekent de benoeming een terugkeer in het bestuur van Thuiswinkel.org. Van Laere: “Ik heb Thuiswinkel.org in de afgelopen jaren – na mijn terugtreden uit het bestuur – uiteraard gevolgd. Het voorzitterschap van het Belgische Becommerce liet zich destijds niet rijmen met een bestuursrol bij Thuiswinkel.org. De vereniging is voor België rolmodel geweest voor het inrichten van Becommerce, ons Belgische businessplatform dat zich kenmerkt door lobby en netwerken. Daarmee gaan we in België de goede richting op overigens. Als bestuurder – en een van de founding fathers – van Thuiswinkel.org wil ik met mijn terugkeer op alle terreinen bijdragen aan versterking van al het goede dat de vereniging bijdraagt aan e-commerce in Nederland”, aldus Van Laere.

Het bestuur van Thuiswinkel.org bestaat per 10 juni 2010 uit:

– Ed Nijpels (Thuiswinkel.org), voorzitter
– Paul Nijhof (Wehkamp), vice-voorzitter
– Robert Otto (Ohra), penningmeester
– Peter van Laere (Neckermann.com)
– Carine Moitier (Bivolino.com)
– Daniel Ropers (bol.com)
– Fer van der Plas ( Macintosh Retail Group)
– Joost Romeijn (Sundio Group)
– Ronald van Zetten (HEMA)