TOP

Nieuwe risico-inventarisatie bespaart €800

Bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E ) voor retailers in de mode-, sport- en schoenenbranche niet meer te laten toetsen. Hiermee kunnen zij tot wel 800 euro besparen.

Alle bedrijven met medewerkers moeten volgens de Arbowet beschikken over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak. Blijkt bij een inspectie dat er geen RI&E is, dan riskeren ondernemers een boete die kan oplopen tot wel 3.000 euro.

800 euro

De nieuwe RI&E is ontwikkeld door de sociale partners in de mode- en sportdetailhandel (CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en Inretail). Hiermee hoeven bedrijven de veiligheid niet meer te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst, wat soms wel 800 euro kost.

Plan van aanpak

De vernieuwde erkende branche RI&E bevat maximaal tachtig vragen en is online in te vullen, waarna een plan van aanpak met verbeteringen voor het bedrijf verschijnt. Het is verstandig om het plan van aanpak jaarlijks te bekijken. Eventuele aanpassingen van het plan vinden bijvoorbeeld plaats bij klachten van medewerkers, uitbreiding van het pand, verbouwing of verandering van bedrijfsactiviteiten.

Meer bewustwording

De sociale partners adviseren ondernemers om de RI&E samen met medewerkers in te vullen. Op deze manier wordt veiligheid en gezondheid een zaak van het hele bedrijf. En meer bewustwording van de onderwerpen kan zelfs zorgen voor minder verzuim, dus minder werkdruk en minder kosten. 

Branche Bureau Mode

Op de website van Arboindemode.nl vind je tips, filmpjes en handige links en documenten rondom veiligheid en gezondheid in de modebranche. De website is ontwikkeld door Branche Bureau Mode en gefinancierd door het Sociaal Fonds Mode- en Sportdetailhandel.