TOP

Nieuwe regeling slachtofferhulp detailhandel

Per 1 januari 2014 zal de huidige regeling voor slachtofferhulp voor winkeliers worden vervangen door een nieuwe regeling. Het nieuwe reglement wordt ontwikkeld door Detailhandel Nederland en Slachtofferhulp Nederland.

Detailhandel Nederland en Slachtofferhulp Nederland ontwikkelen een nieuwe regeling voor slachtofferhulp voor winkeliers. De huidige regeling van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) stopt per 1 januari 2014. De nieuwe regeling ‘Slachtofferhulp Detailhandel’ is vanaf dan gratis beschikbaar voor mkb-winkeliers.

Continue hulp bij misdrijven

Wanneer winkeliers en medewerkers worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een overval, agressie of geweld in de winkel kunnen zij een beroep doen op slachtofferhulp. Slachtofferhulp Detailhandel zal 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn voor winkeliers in geval van een (ernstig) misdrijf. De alarmering wordt gekoppeld aan de politie zodat er binnen twee uur een hulpverlener in de winkel aanwezig is. Ook biedt de nieuwe regeling juridische ondersteuning bij strafrechtelijke processen en helpt de organisatie bij het aanvragen van schadevergoedingen via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

Samenwerking

Slachtofferhulp Detailhandel is gespecialiseerd in misdrijven in de detailhandel. Detailhandel Nederland biedt hierbij aanvullende informatie en kennis om Slachtofferhulp Nederland zo goed mogelijk bij te staan.

Contact

Via het huidige telefoonnummer 0800-0801 kan nog tot en met 31 december 2013 een beroep worden gedaan op Slachtofferhulp Detailhandel via het HBD. Vanaf 1 januari 2014 wordt Slachtofferhulp Detailhandel ingeschakeld via de politie of via het telefoonnummer 0900-0101. Het staat brancheorganisaties en winkeliers uiteraard vrij om zelf te kiezen voor een organisatie of bureau om slachtofferhulp te verzorgen.