TOP

Detailhandel Nederland houdt op te bestaan

De overkoepelende belangenorganisatie Detailhandel Nederland stopt ermee. Dat maakt de belangenbehartiger bekend in een persbericht.

De Algemene Ledenvergadering van Detailhandel Nederland heeft vorige week het besluit van het bestuur bekrachtigd om de activiteiten van de koepelorganisatie per 31 december 2020 te beëindigen en de organisatie te ontbinden. Als reden geeft Detailhandel Nederland op dat de visies te veel verschillen. De achterban van Detailhandel Nederland is divers en bestaat uit brancheorganisaties die een specifiek deel van de retail vertegenwoordigen, zoals het CBL (supermarkten), RND (grootwinkelbedrijven) en de Nationale Winkelraad (mkb retail branches, aangesloten bij MKB Nederland). Ook Inretail was onderdeel van Detailhandel Nederland.

‘Er is gezocht naar een effectievere, duurzame en slagvaardigere manier om de belangenbehartiging van de retail te organiseren, waarbij structuur, wijze van samenwerking, en financiering opnieuw vormgegeven zouden worden. De laatste maanden is dit proces geïntensiveerd omdat bestaande afspraken aflopen en de structuur, wijze van samenwerking én financiering opnieuw vormgegeven zouden moeten worden. Helaas is na rijp beraad gebleken dat de perspectieven en visies van de deelnemende partijen hoe dat het beste te doen te veel van elkaar verschillen. Daarmee is er onvoldoende draagvlak voor continuering van de collectieve belangenbehartiging van de retail door Detailhandel Nederland.’

Op dit moment wordt bekeken hoe de expertise van medewerkers, het netwerk en de bijbehorende collectieve dossiers kunnen worden overgedragen en wellicht door (een samenwerking) van individuele brancheorganisaties kunnen worden ingevuld. Detailhandel vindt het wel wenselijk dat er gezocht wordt ‘naar nieuwe allianties om collectieve belangenbehartiging van de retail te waarborgen’.

Foto: Pixabay