TOP

Wat vind jij van de BIZ-regeling?

Je winkelstraat oppimpen? Op 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in werking getreden, waarmee ondernemers de kwaliteit van hun winkel/horeca-gebied of bedrijfsterrein kunnen verbeteren. Wat vind jij daarvan? Discussieer mee...

Wat is de BIZ-regeling eigenlijk?

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een tijdelijk experiment die bij wet is ingesteld. Hij vervalt met ingang van 1 juli 2015. Tot die tijd kan er binnen gemeentes geëxperimenteerd worden met een regeling, waarmee kosten om de kwaliteit van een winkel/horeca-gebied of bedrijfsterrein te verbeteren, over alle ondernemers worden omgeslagen. Er moet echter wel een meerderheid zijn voor het bewuste initiatief of de concrete verbetering. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage te innen.

Voorstanders van de BIZ beweren:

– De BIZ-regeling is een regeling die alle bestaande regelingen kan vervangen.

– Van alle bestaande regelingen is de BIZ-heffing het eerlijkst, omdat die langs democratische weg tot stand komt.

– De BIZ-regeling maakt een einde aan de free riders: ondernemers die niet meebetalen, maar wel meeprofiteren

– De BIZ-regeling is een regeling voor iedereen en maakt een einde aan de verzuiling van winkelgebieden die nu nog vaak tal van winkeliersverenigingen tellen

– De BIZ-regeling heeft slagkracht om de achteruitgang van Nederlandse winkelgebieden te stoppen.

Tegenstanders van de BIZ roepen:

– Er dreigen zaken uit betaald te gaan worden die oorspronkelijk uit de gemeentekas gefinancierd behoren te worden

– Ondernemers betalen al een forse WOZ en voordat je het weet, betaal je als ondernemer extra en dubbelop voor allerlei zaken.

– De BIZ-regeling jaagt de grootwinkelbedrijven met veel filialen in het land op kosten. Zo’n verplichting kun je niet maken.

– De BIZ-regeling is veel te ingewikkeld en kost veel tijd en overleg, voordat er überhaupt iets op poten is gezet

– De regeling laat nog veel teveel details onduidelijk, vooral over wat de gemeente er nu wel of niet mee mag bekostigen.

 

Stem mee op de poll: “Van alle regelingen is de BIZ-heffing het eerlijkst, omdat die langs democratische weg tot stand komt.”