TOP

Detaillist investeert het meest in personeel

De detaillist lijkt goed te beseffen dat investeren in personeel erg belangrijk is want uit onderzoek van Kenniscentrum Handel blijkt dat de detailhandel jaarlijks 600 miljoen euro investeert aan het opleiden van personeel.

Maar liefst 78% van de bedrijven biedt hun medewerkers interne opleidingen en trainingen. Dit is drie keer meer dan het gemiddelde van alle Nederlandse bedrijven.

De detailhandel investeert in 62% van de medewerkers. Meer dan een kwart van de bedrijven in de detailhandel gebruikt daarbij vormen van individuele personeelsontwikkeling als zelfstudie en functie roulatie. In vergelijking met landelijke cijfers over alle sectoren is dat veel. Daarbij wordt vooral geïnvesteerd in lager opgeleiden. Vooral werknemers met een vooropleiding op mbo, havo of vwo niveau maken kans om verder opgeleid te worden. Een ruime meerderheid van de uitvoerende medewerkers (57%) geniet in zijn/haar functie een bepaalde vorm van opleiding.

Gecorrigeerd voor het grote aantal vrouwen dat in de detailhandel werkt, is de deelname aan opleidingen in de detailhandel evenredig verdeeld over mannen en vrouwen. Dit staat in contrast met het landelijk beeld waarin meer mannen dan vrouwen een werkgerelateerde opleiding volgen.

58% van de detaillisten investeerde in 2008 méér in opleidingen van medewerkers dan in de afgelopen jaren. In de nabije toekomst verwacht 42% van alle detailhandelsbedrijven meer te gaan investeren in opleidingen; 16% van de bedrijven verwacht dat hun investeringen gelijk blijven, terwijl ook 42% verwacht hun investering te reduceren.