TOP

Dit bekent de nieuwe arbeidswet voor retailers

Met ingang van augustus is de nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden van kracht. Die moet vooral de positie van werknemers verbeteren.

Foto: Shutterstock

Doel van de wet is – de naam zegt het eigenlijk al – om personeel (vooraf) meer regelmaat en duidelijkheid te geven in hun werk. Zo wordt de informatieverplichting van de werkgever onder meer uitgebreid met de locaties en tijden waarop wordt gewerkt, en of deze variabel zijn.

Werknemers hadden al het recht om hun werkgever te vragen om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijd en werkplek. Zij kunnen het bedrijf waar ze werken voortaan ook verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie, bijvoorbeeld in de vorm van een contract voor onbepaalde tijd. Bedrijven zijn bij zo’n verzoek verplicht om binnen een maand te reageren. Voor kleinere ondernemingen tot tien werknemers is dat drie maanden.

Betere afstemming werktijden

Er komt meer helderheid voor mensen die geheel of grotendeels op wisselende dagen en uren werken, in de vorm van vooraf vastgelegde ‘referentiedagen’. Net als de reguliere roosters moeten deze minimaal vier dagen van tevoren bekend worden gemaakt. Werknemers kunnen ook buiten deze dagen worden ingedeeld, maar zijn dan niet verplicht om te komen. Op referentiedagen geldt die verplichting wel.

Ruimte voor bijscholing

Verder moet de wet het makkelijker maken voor werknemers om bijscholing op kosten van de baas te volgen. De mogelijkheid voor bedrijven om studiekosten op personeel te verhalen, wordt beperkt, mits het scholing betreft waar de medewerkers volgens de CAO recht op hebben of die nodig is om hun werk goed te kunnen doen. Ook bijbehorende kosten als vervoer en lesmateriaal moeten dan worden vergoed. Bovendien mogen medewerkers deze opleidingen of cursussen, voor zover dit mogelijk is, onder werktijd volgen.

Geen verbod op nevenwerkzaamheden

Tot slot beperkt de wet de mogelijkheid van werknemers om hun personeel te verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten. Tenzij ze daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond hebben, zoals het vermijden van belangenconflicten of het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Deze voorwaarde moet dan wel in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden.

Het volledige overzicht met de wijzigingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.