TOP

Detailhandel Nederland betreurt uitspraak Ombudsman over veelpleger-aanpak

Detailhandel Nederland betreurt de uitspraak van de Nationale Ombudsman, die vindt dat foto's en gegevens van veelplegers niet zomaar overal verspreid mogen worden door Politie IJsselland.

Niet de privacy van de dief maar de veiligheid van de winkelier moet voorop staan. Dat is de mening van Detailhandel Nederland. Volgens deze organisatie werken winkeliers en politie in heel Nederland goed samen door foto’s en andere informatie uit te wisselen over veelplegers. Dat is hard nodig volgens Detailhandel Nederland, want veelplegers maken zich schuldig aan 60% van de winkeldiefstallen. De samenwerking zou al tot een spectaculaire daling van het aantal winkeldiefstallen leiden.

Klachten van winkeldieven

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt echter dat het politiekorps IJsselland zorgvuldiger moet omgaan met de foto’s en gegevens van mensen die vaak stelen in winkels. Dit staat in een rapport naar aanleiding van klachten van zeven veelplegers. Zij stonden met hun foto en persoonsgegevens op posters, die de politie IJsselland onder winkeliers verspreidde in het kader van het project ‘Veilig Winkelen’. Ook werden hun foto’s afgedrukt op placemats en verjaardagskalenders die binnen het politiekorps circuleren.  De ombudsman beveelt de politie IJsselland aan het beleid om persoonsgegevens aan winkeliers te verstrekken aan te scherpen. Het verspreiden van foto’s en gegevens van veelplegers moet steeds een redelijk doel dienen. Ludieke acties met foto’s van veelplegers vindt de ombudsman niet behoorlijk.

Vierkant achter winkelier

Detailhandel Nederland staat op zijn beurt ‘vierkant achter initiatieven van de politie om foto’s van bekende winkeldieven te delen met winkeliers’ en ‘rekent erop dat winkeliers en politie ook in de toekomst snel en praktisch informatie kunnen uitwisselen over bekende winkeldieven’.