TOP

CBS: Bedrijfsresultaat kledingbranche keldert flink

Het bedrijfsresultaat van kledingwinkels is in de periode 2010 tot en met 2013 flink onderuit gegaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De kledingbranche zag het bedrijfsresultaat in 2010-2013 dalen van ruim 500 miljoen euro in 2010 naar nog geen 150 miljoen in 2013, een afname van ruim 70 procent. Ter vergelijking: het bedrijfsresultaat van de detailhandel als geheel daalde in deze periode met 16 procent.

CBS Bedrijfsresultaat-kledingwinkels-15-05-13

 

Volgens het CBS komt die sterke afname van het resultaat doordat de omzet in deze periode veel harder daalde dan de bedrijfskosten. De omzet daalde in deze periode met 700 miljoen (7,2 procent), de kosten met 300 miljoen (3,4 procent). Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet daalde hierdoor van 5,5 procent in 2010 tot 1,6 procent in 2013.

 

Dat de kosten niet genoeg daalden om het bedrijfsresultaat op peil te houden, ligt vooral aan de personeels- en de huisvestingskosten. Deze kosten, die gezamenlijk 30 procent uitmaken van de totale kosten, bleven in de periode 2010-2013 toenemen. De huisvestingskosten stegen met bijna 7 procent en de personeelskosten met ruim 1,5 procent. 

 

Opvallend

 

De stijging van de personeelskosten is volgens het CBS opvallend, omdat het aantal arbeidsplaatsen tussen 2010 en 2013 juist afnam. Het statistiekbureau wijst als hoofdoorzaak hiervoor aan dat er meer aan sociale premies moest worden betaald.

 

De kledinginkopen daalden in de periode 2010-2013 wel in gelijke mate als de omzet. Kledinginkopen maken ruim de helft uit van de totale kosten. Ook op kleinere kostenposten als communicatie, energieverbruik, inventaris en apparatuur kon tijdens de crisis in afdoende mate worden bezuinigd. Aan reclame werd 1 procent minder uitgegeven. Deze afname bleef sterk achter bij de omzetdaling van ruim 7 procent.

 

In 2014 en het eerste kwartaal van 2015 daalde de omzet verder, vooral als gevolg van prijsdalingen.