TOP

Omzet kleding- en schoenenwinkels opnieuw gedaald *

De omzet van kleding- en schoenenwinkels is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gedaald. De omzet nam met 2,1 procent af ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het CBS in zijn kwartaalmonitor detailhandel.

De omzetdaling in de kleding- en schoenenbranche is volgens het CBS toe te schrijven aan de daling in verkopen van 2,9 procent. De prijzen stegen met 0,9 procent. 

Omzet textiel plust

De omzet van de schoenenwinkels nam het sterkst af met ruim 10 procent. De winkels in bovenkleding behaalden een kleine omzetkrimp van 1 procent. Textielsupermarkten zagen hun omzet daarentegen stijgen met ruim 2 procent ten opzichte van vorig jaar.

CBS kwartaalcijfers Q1 2016 

 

In het eerste kwartaal van 2016 nam de omzet van de totale detailhandel wel opnieuw toe in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, +1,6 procent. De prijzen lagen 0,4 procent hoger en de verkopen groeiden met 1,2 procent. Door het schrikkeljaar telde februari een dag meer, wat de verkopen positief beïnvloedde.

Webwinkels verkopen meer

Vooral de winkels in voedings- en genotmiddelen zetten meer om, onder meer doordat Pasen in tegenstelling tot vorig jaar in het eerste kwartaal viel (+3 procent). Ook webwinkels zagen hun omzetten stijgen. In de eerste vier maanden van 2016 werd er online ruim 22 procent meer verkocht dan een jaar eerder, wat heeft geresulteerd in een omzetplus van 3 procent. 

Bij de ‘pure’ internetverkopen was de omzet zelfs bijna 29 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2015. Dit is voor de ‘pure’ internetverkopers de grootste omzetstijging sinds het begin van de waarneming in 2013. Multichannelers lieten met bijna 15 procent ook een forse stijging zien.

Consument positief

Consumenten laten het geld weer rollen. De afgelopen twee maanden was de stemming van consumenten licht positief. Het vertrouwen kwam in april en mei 2016 uit op +1. Sinds maart 2015 is het vertrouwen vrijwel onafgebroken positief. 

Het ondernemersvertrouwen in de detailhandel staat aan het begin van het tweede kwartaal met +3 op een lager niveau dan in de afgelopen vier kwartalen toen het rond de +8 schommelde. Desondanks is er nog steeds sprake van een positief sentiment.

Consumenten ondernemers mogen dan positief gestemd zijn, het is minder dan in voorgaande kwartalen. Daar staat tegenover dat de verwachtingen van ondernemers voor het tweede kwartaal wel zonnig zijn.

Meer faillissementen

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er binnen de detailhandel iets meer faillissementen uitgesproken dan een jaar eerder, een stijging van ongeveer 5 procent. Vorig kwartaal nog daalde het aantal detaillisten dat op de fles ging nog met 15 procent. Dit is dan ook de eerste stijging na acht kwartalen waarin het aantal faillissementen daalde ten opzichte van het jaar ervoor. 

Het aantal faillissementen van winkels in sport- en kampeerartikelen en (brom)fietsen verviervoudigde. Bij winkels in kleding en schoenen nam het aantal faillissementen echter met een kwart af.

Positiviteit overheerst

16 procent van de ondernemers verwacht dat het economisch klimaat verbetert. Ze zijn positiever dan een jaar terug, toen lag dit percentage op 10 procent. Het aantal inkooporders zal naar verwachting ook toenemen. Deze toename is wel minder breed gedragen dan voor het tweede kwartaal van vorig jaar werd verwacht. 6 Procent van de ondernemers verwacht een groei van het personeelsbestand. Naar verwachting zullen ook de verkoopprijzen iets stijgen.