TOP
credit: flickr, taxrebate.org.uk

Afspraken maken over huur nog steeds erg lastig

De helft van de winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over opschorting van de huur. De retailers die wel afspraken maakten, hebben vooral een gedeeltelijke opschorting gekregen over de maanden april en mei.

Over kwijtscheldingen van huur zijn er vrijwel geen afspraken gemaakt. Dit blijkt uit een enquête bij de achterban van koepelorganisatie Detailhandel Nederland. Winkeliers geven aan dat opschorting slechts een tijdelijke oplossing is en dat er afspraken gemaakt moeten worden over korting of kwijtschelding. Ook vinden ze dat de pijn van de coronacrisis moet worden verdeeld.

Bijna alle respondenten hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om een regeling te bespreken, maar de communicatie is vaak verstoord. Onderhandelingen lopen veelal uitermate stroef en vaak is er geen sprake van een gesprek of onderhandeling, meldt het persbericht.. Bij sommige grote internationale verhuurders is het moeilijk om überhaupt met elkaar in dialoog te gaan. Volgens Detalihandel Nederland komt door het gebrek aan afspraken ‘alle pijn terecht bij de Nederlandse winkeliers die op dit moment vechten om hun hoofd boven water te houden’.

Lees ook: HUUR BETALEN TIJDENS DE CORONACRISIS: ‘WE MOETEN DE PIJN VERDELEN’

Voor eind mei gaat de koepelorganisatie weer om tafel met verschillende vastgoedpartijen, banken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het vervolg op het steunakkoord te bespreken om structurele oplossingen te bieden.