TOP

Relatiebeding

Ook in de wereld van textiel komt het regelmatig voor dat werknemers de ene onderneming verlaten en direct aan de slag gaan bij de andere. Soms gebeurt het toevallig, soms is er opzet in het spel. Hoe kun je nu voorkomen dat jouw werknemer door je concurrent wordt weggetrokken en jouw onderneming direct gaat beconcurreren met de kennis die hij bij jou heeft opgedaan.

Hierbij gaat het niet alleen om bedrijfsgeheimen, maar vooral om relaties, waarvan de ex-werknemer maar al te goed op de hoogte is. Indien de ondernemer zijn klantenbestand wil beschermen, maar niet zover wil gaan om zijn werknemer een algeheel concurrentiebeding op te leggen, kan hij kiezen voor het relatiebeding.

Een relatiebeding is een beperkt concurrentiebeding: het verbiedt de werknemer gedurende een bepaalde periode na het einde van het dienstverband bestaande klanten of relaties van de werkgever te benaderen of te bedienen. Met een relatiebeding mag de werknemer na het einde van het dienstverband er niet met de tijdens het dienstverband verzamelde visitekaartjes en klanten naar zijn nieuwe baan vandoor gaan.

Het relatiebeding dient wel een redelijke termijn te bevatten, bijvoorbeeld een jaar, en de ‘verboden’ klanten of relaties moeten voldoende gespecificeerd zijn. Dit laatste kan door middel van het specifiek benoemen van de klanten of relaties, of door deze groep in te kaderen door te bepalen dat klanten of relaties met wie de werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst zakelijk contacten heeft onderhouden niet mogen worden benaderd en/of bediend. Relatiebedingen zijn hierdoor ook zeer goed bruikbaar bij agentuur- of distributieovereenkomsten. Een boetebeding zet hierbij nog extra kracht.