TOP

Professionaliseer je debiteurenbeheer

Klanten die niet of veel te laat betalen, banken die geen extra krediet willen verstrekken. In deze tijden kan het bedrijven zomaar de kop kosten. Het regent dan ook tips voor een goed debiteurenbeheer van banken en financiële instellingen.

Volgens Michelle van der Stok, hoofd client services bij IFN Finance, blijft de benodigde professionaliseringsslag van het debiteurenbeheer in de modebranche uit. Nog steeds prevaleert het draaien van omzet boven een betaalde factuur. In de huidige economische situatie kunnen leveranciers het zich niet langer veroorloven dat zij optreden als kredietverstrekker. Betalingstermijnen worden steeds verder opgerekt (90 dagen is geen uitzondering meer), het aantal faillissementen onder afnemers neemt toe en er wordt steeds meer gecrediteerd. Van der Stok geeft een aantal tips om de risico’s te beperken:

 

–         Ondernemers kunnen hun krachten bundelen in inkooporganisaties of via brancheorganisaties (gezamenlijke inkoop van creditmanagement / debiteurenbeheer

–         Informatie over dubieuze debiteuren is beschikbaar via kredietverzekeraars, maar veel brancheorganisaties beschikken ook over deze ‘zwarte lijsten’

–         Bij twijfels over een afnemer, is (gedeeltelijke) vooruitbetaling een optie

–         Goed gedocumenteerde, adequate afspraken met afnemers. Dit geldt ook voor afnemers waar al jarenlang een vriendschappelijke band mee is

–         Om te voorkomen dat een factuur niet wordt betaald, is het noodzakelijk om disputen direct op te lossen. Specificeer en isoleer het probleem en zorg dat de rest van de order direct wordt betaald V

–         Voorkom fouten met de factuur: stap eventueel over op het versturen van digitale facturen. Dit beperkt de foutkansen en scheelt administratieve handelingen

 

ING heeft een interessant stappenplan opgezet voor een professioneel debiteurenbeheer, die online te lezen is. Ook hier is de eerste stap het bewust worden van het belang van een goed debiteurenbeheer en ook hier worden handige tips gegeven, zoals:

– Houdt de betalingsvoorwaarden tegen het licht, zijn ze nog wel van deze tijd?

  • Beschouw credit management als volwaardige functie. Het is het overwegen waard om te onderzoeken of uitbesteden loont.
  • Maak uw personeel bewust en medeverantwoordelijk. Verspreid het bewustzijn over de betalingsmoraal in de organisatie. De medewerkers hebben immers het belangrijkste contact met de klant.
  • Maak een rendement-risico afweging op klantniveau (wat is de gemiddelde debiteurentermijn?) en bepaald welke klanten op termijn een risico vormen.
  • Ken uw klant en kijk verder in de keten: wat speelt er bij de debiteur?