TOP

Onderzoek CBS: percentage webshoppers stabiliseert

Na jaren van forse groei stabiliseerde afgelopen voorjaar het percentage webshoppers. Dit blijkt onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verzadigingspunt is nabij.

Bijna 80 procent van de internetgebruikers heeft in 2011 goederen gekocht via internet. Het aandeel e-shoppers ligt daarmee iets hoger dan een jaar eerder. De toename is de laatste twee jaren echter minder groot dan gemiddeld sinds 2002. Van de ondervraagde internetters die in de voorafgaande drie maanden online winkelden, de zogenaamde ‘frequente e-shoppers’, kocht 72 procent uitsluitend nieuwe goederen, terwijl 4 procent uitsluitend tweedehands goederen kocht. Bijna een kwart kocht zowel nieuwe als tweedehands goederen.

Verzadigingspunt
Het CBS meldde begin juli dit jaar al dat het natuurlijk maximum van aantal webshoppers in zicht is in het gepubliceerde rapport ‘ICT, kennis en economie’. Het aantal e-shoppers is weliswaar opnieuw toegenomen, maar de groei was minder sterk dan in eerdere jaren het geval was. Zowel in absolute als in relatieve zin is de groei in 2010 gehalveerd ten opzichte van de groei die in 2009 optrad. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit een teken dat een verzadiging nabij is.

Shopadressen
Er werd dit voorjaar meestal online geshopt bij Nederlandse bedrijven of personen (93 procent). Daarnaast gaf bijna één op de vijf internetters aan wel eens goederen te bestellen in een ander land van de Europese Unie terwijl ruim één op de tien aankopen deed in andere delen van de wereld.

Aantal internetters
In het voorjaar van 2011 telde Nederland ruim zes miljoen mobiele internetters in de leeftijd van 12 tot 75 jaar. Dit is precies de helft van alle 12- tot 75-jarigen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek van internet gebruik maakten. Dit aandeel stijgt al een aantal jaren maar nam vooral in het afgelopen jaar sterk toe. In 2010 ging 36 procent van de internetters mobiel online. In totaal gebruikten in Nederland 12,2 miljoen mensen in het afgelopen jaar het internet. Dit is 93 procent van de onderzochte populatie.

Smartphone
De toename van mobiel internetten is vooral te danken aan de ontwikkelingen en verspreiding van de smartphone. In 2011 gaf 43 procent van de internetgebruikers aan online te gaan via een mobiele telefoon. Dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder (21 procent). Ruim 20 procent van de internetters ging mobiel op het web via de laptop. Dit aandeel is vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar, maar is wel anderhalf keer zo hoog als in 2007 (13 procent).

Social media
In 2011 gaf 53 procent van de internetgebruikers aan dat ze in de voorafgaande drie maanden actief waren geweest op sociale netwerken zoals Hyves, Facebook of Twitter. Vooral jongeren tot 25 jaar maken hier veel gebruik van (88 procent). Daarnaast is één op de vijf internetgebruikers actief op de meer op zakelijke contacten gerichte netwerksite LinkedIn.