TOP

Nibud: Crisis treft alsnog heel Nederland in portemonnee

Volgens het Nibud moet vrijwel iedereen in 2010 een stapje terug doen. Ook van huishoudens die dit jaar niet met werkeloosheid te maken krijgen, zal de koopkracht dalen. Dat heeft het Nibud berekend over 2010.

Voor 2010 wordt door het Centraal Planbureau (CPB) een gemiddelde cao-loonstijging van 1,25% verwacht. Die loonstijging zal echter niet genoeg zijn om de stijgende prijzen te kunnen opvangen. Zodoende gaat iedereen er in 2010 alsnog op achteruit.

Huishoudens met kinderen worden het zwaarst getroffen. Veel huishoudens hebben recht op allerlei toeslagen en tegemoetkomingen. Vooral bij huishoudens met kinderen veranderen deze in 2010. Bovenmodale huishoudens met kinderen onder de 12 jaar krijgen minder kindgebonden budget. Bovendien wordt de kinderbijslag bevroren. Deze huishoudens gaan er dan ook relatief het meest op achteruit. Huishoudens met kinderen in het voortgezet onderwijs krijgen weliswaar meer kindgebonden budget, maar voor hen vervalt de Tegemoetkoming Schoolkosten. Deze gezinnen kunnen er tot enkele tientjes per maand op achteruit gaan.
Huishoudens waar het inkomen sterk samenhangt met de stand van de economie, zoals zelfstandigen of mensen die leven van hun vermogen, hebben het afgelopen jaar een slecht jaar gekend. Hopelijk zorgt de kleine economische groei (1,5 %) die het CPB voor dit jaar verwacht, voor een beter 2010 voor hun portemonnee.
Voor een echtpaar met 2 kinderen onder de 12 jaar (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 35.000)gaat het netto inkomen met 1,2% dalen. Dat komt neer op 28 euro per maand netto minder te besteden. Tweeverdieners met 2 kinderen onder de 12 jaar (bruto jaarinkomen € 30.000 + € 15.000) scheelt het € 32 netto per maand.