TOP

Nederlander somber over 2011

De Nederlandse consument heeft weinig vertrouwen in 2011, blijkt uit het onderzoek 'Focus op 2011' van Trendbox.

Trendbox deed onderzoek naar de verwachtingen voor 2011 en de consument blijkt somber, pessimistisch en licht depressief. Adformatie schrijft dat uit het onderzoek ‘Focus op 2011’ blijkt dat 51 procent van de Nederlanders met optimisme uitkijkt naar 2011. Vorig jaar was dat nog 61 procent. Bij de 50-plussers is het optimisme gedaald van 55 naar 38 procent, met name vanwege de onzekerheid over de pensioenen en de bezorgdheid over de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Onrustig tussenjaar
In 2008 bezuinigden drie op de tien Nederlanders op hun uitgaven. In 2009 en 2010 waren dat er vier op de tien, en voor 2011 verwacht 46 procent (verder) te gaan bezuinigen. Uitgaan/uit eten gaan, het uitstellen van grote uitgaven en kleding/schoenen zijn de meest populaire bezuinigingsposten, maar ook de vakantie, voeding/drank voor gebruik thuis en abonnementen ontkomen niet aan de bezuinigingsronde van 2011. Al met al is 2011 voor de consument een onvoorspelbaar, onrustig en onzeker tussenjaar, zegt Trendboxdirecteur Ruurd Hielkema. Er is vrees dat men er financieel op achteruitgaat (47 procent van de Nederlanders), voor massaontslagen, stakingen, een minder sociale maatschappij en vooral ook voor (te) hoge zorgkosten.
Hoop is er gelukkig ook steeds: 3 procent zegt dat in 2011 Jezus terugkeert op aarde.