TOP

Detailhandel onder druk, negatief bedrijfsresultaat verwacht

Door stijgende energie-, huur-, en loonkosten boekt het grootste deel van de ondernemers de komende jaren een negatief bedrijfsresultaat. Dit is de conclusie van een onderzoek van bureau Panteia.

Credit beeld Beurstraverse Rotterdam: flickr.com-Hindrik-Sijens

In opdracht van detailhandelorganisaties rekende onderzoeksbureau Panteia de effecten van kostenverhogingen door, bij een gelijkblijvende omzet en inkoop. In slechts vier van de zestien onderzochte branchegroepen (food en non-food) verwacht Panteia in 2024 nog een positief resultaat. In de detailhandel vormen personeelskosten, na inkoopkosten, veruit de grootste last. Daarnaast heeft de hoge inflatie effect op de huren plus de huurprijsverhogingen.

Panteia concludeert dat de sterke kostenstijgingen snel resulteren in een situatie waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. De gestegen kosten doorbelasten in de verkoopprijzen wordt lastig door de verwachte koopkrachtdaling bij consumenten. Omdat voor veel mkb-bedrijven het bedrijfsresultaat het ondernemersinkomen is, wordt voorzien dat ondernemers bij een negatief resultaat hun spaargeld moeten aanspreken.

De brancheorganisaties pleiten bij het kabinet voor dalende loonkosten. Gevraagd wordt het wettelijk minimumuurloon vanaf 2024 te baseren op een 36-urige werkweek. Ook wordt het kabinet gevraagd zich uit te spreken tegen extreme indexaties die verhuurders toepassen op de huren van winkelpanden.