TOP

Detailhandel wil ontwikkelingsfonds voor gevolgen bevolkingskrimp

De detailhandel heeft behoefte aan een ontwikkelingsfonds om de gevolgen van bevolkingskrimp op te vangen. Dat bleek op 26 mei tijdens het symposium van HBD en MKB Noord-Nederland over de bevolkingskrimp in dat gebied.

In Noord-Nederland krimpt de bevolking. Om de gevolgen en oplossingen aan de orde te stellen hield het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) samen met MKB Noord-Nederland op 26 mei 2010 in Drachten het symposium ‘Bevolkingskrimp in Noord-Nederland: een ramp voor de retail?’ Hier spraken naast voorzitters van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en MKB Nederland ook ondernemers en een adviseur op het gebied van distributieplanologie en ruimtelijke economie.

In sommige delen van het land moet serieus rekening worden gehouden met verder teruglopende bestedingen vanwege bevolkingskrimp, zelfs wanneer de economie weer aantrekt. Dit speelt met name in Noord-Nederland. Het gevolg is dat sommige winkels zullen verdwijnen en de consument soms verder moet rijden voor een aankoop. Bovendien speelt er een publiek belang: leegstand en verpaupering kunnen de leefbaarheid van dorpen en stedelijke aanloopgebieden ondermijnen. Zowel HBD als MKB deden tijdens het druk bezochte symposium een dringend beroep op de politiek haar verantwoordelijkheid te nemen en een ontwikkelingsfonds in te stellen om de gevolgen van bevolkingskrimp op te vangen. Een idee dat door het overgrote deel van de aanwezigen werd ondersteund.

Overigens biedt de krimp ondernemers ook kansen. Voor sommige ondernemers kan het verstandig zijn een andere locatie te overwegen, waardoor sommige centrale winkelgebieden zich kunnen versterken.