TOP

Barts wil met Rien Dekkers internationaal doorgroeien

Doordat Barts in geheel Europa sterk is gegroeid ondergaat het aantal organisatorische veranderingen. Rien Dekkers is per 1 april de nieuwe internationale sales en export manager.

Voor het eerst sinds de oprichting, 17 jaar geleden is Nederland niet meer het grootste afzetgebied van Barts. Duitsland met zijn vele sportketens en met Sportscheck als grootste afnemer is nu een groter gebied voor het Nederlandse merk. Met de benoeming van Dekkers, die al bij Barts werkzaam was, op de nieuwe functie hoopt Barts de internationale groei nog verder door te zetten.

Er gaat nog meer veranderen. Om logistiek optimaal te kunnen blijven functioneren gaat Barts vanaf 2009 een begin maken met directe leveringen aan distributeurs in Canada. Hiermee hoopt het bedrijf voldoende kennis op te doen om in een later stadium ook andere distributeurs direct te gaan leveren. Door de snelle groei is het magazijn in Amsterdam al vroeger dan verwacht aan zijn letterlijke plafond gekomen.