TOP

Verzekering op maat voor groothandelaren in modebranche

Met de introductie van GroothandelZeker is er een verzekeringsorganisatie die zich specifiek richt op de activiteiten van groothandelaren in de modebranche. Het bedrijf ontwikkelde diverse producten die volledig op de bedrijfsvoering van deze groothandelaren is afgestemd.

De basis voor de risicoanalyse en verzekeringsproducten is permanent onderzoek. Hiervoor werkt GroothandelZeker met klantenpanels en voert ze constant gesprekken met relaties waardoor risicobeheersing en oplossingen op maat ontstaan.

Door de komst van Groothandelzeker is er nu een verzekeringsbedrijf dat zich focust op risicoanalyse, risicobeheersing en verzekering van groothandelaren. Elke groothandel heeft de behoefte om haar risico’s af te dekken. Brand in het magazijn. Zendingen die niet of verkeerd aankomen. Schade aan het merk. Leveranciers die failliet gaan. Debiteuren die niet of te laat betalen. Het zijn slechts enkele van de risico’s die een groothandel in de modebranche loopt. De vraag is alleen welke risico’s zo groot zijn dat een verzekering vereist is.

Met de integrale aanpak van GroothandelZeker is het mogelijk om een gebalanceerde afweging te maken die vervolgens kan worden omgezet in een complete dekking voor de belangrijkste risico’s. Voor groothandelaren die de voordelen van een integrale aanpak zelf willen ondervinden, is er de risicoscan. Tijdens deze quickscan vergelijkt GroothandelZeker de input van het groothandelsbedrijf met de kerngegevens van de totale kledingbranche. Daarna volgt een advies met maatregelen die de betreffende groothandel het best kan nemen om de risico’s op een aanvaardbaar niveau te brengen.