TOP

Notoire winkeldieven op gratis website voor winkeliersverenigingen

Om winkeliersverenigingen te helpen bij het opzetten van een collectief winkelverbod introduceerde het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) op 23 april 2009 een gratis lokale website voor winkeliersverenigingen. In deze website is een registratiesysteem voor collectieve winkelverboden opgenomen.

Het collectief winkelverbod blijkt uitermate effectief. Aangesloten winkeliers kunnen hiermee ongewenste klanten de toegang tot één of meer winkels binnen hun winkelgebied ontzeggen. De ervaring leert dat door het hanteren van dit instrument winkeldiefstal met 60% kan dalen. Het collectief winkelverbod kan ook gebruikt worden om personen die herhaaldelijk overlast veroorzaken uit het winkelgebied te weren. Daardoor voelen ondernemers, medewerkers en klanten zich veiliger.

In de verenigingswebsite is een registratiesysteem voor collectieve winkelverboden opgenomen. Winkeliers die willen meedoen aan dit collectief winkelverbod moeten daarvoor een protocol ondertekenen. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de HBD-aanpak inmiddels goedgekeurd.

Met een subsidie van minister Guusje ter Horst is de website van het HBD gratis voor winkeliersverenigingen. De verenigingswebsite biedt ruimte aan nieuws van de winkeliersvereniging, de gemeente en de lokale politie. Bij eventuele calamiteiten kunnen collega-ondernemers elkaar en de politie door middel van de SMS-alert functie op de site informeren. De sms-jes worden gratis verstuurd.