TOP

‘Nieuwe ontslagwet schiet doel voorbij’

De nieuwe wet Werk & Zekerheid, waarin het ontslagrecht is geregeld, schiet z’n doel voorbij. Dat is de conclusie van een analyse door de Erasmus Universiteit. In Textilia 9 staat een uitgebreid achtergrondverhaal over deze ontslagwet.

Op donderdag 30 juni 2016 spreken zo’n 1000 arbeidsexperts elkaar op een evaluatiecongres. Op het congres, georganiseerd door de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht, worden ervaringen met de nieuwe wet, die sinds juli 2015 actief is, uitgewisseld. Ook worden conclusies van onderzoek van de Erasmus Universiteit besproken, die een analyse hebben gemaakt van rechtbankuitspraken.


Onvoldoende


Uit dit onderzoek, waar Het Financieele Dagblad (FD) al inzage in heeft gehad, blijkt dat de nieuwe wet op 11 van de 13 gestelde doelen een onvoldoende scoort.


De belangrijkste oorzaak volgens het FD is dat ‘werkgevers niet meer een optelsom mogen maken van verschillende ontslaggronden om toestemming te krijgen van de rechter’. Een werkgever moet kiezen uit één ontslagreden en die ‘uitputtend’ onderbouwen.


Voor het midden- en kleinbedrijf is dit ‘schier onmogelijk’, zegt MKB Nederland-voorzitter Michaël van Straalen.
Cover Textilia 9 - 2016 MannenmodeIn Textilia 9, die op vrijdag 1 juli verschijnt, een uitgebreid achtergrondverhaal over het nieuwe ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste struikelblokken en hoe ga je daar het beste mee om? Experts Hans Wolters, arbeidsjurist bij Inretail, arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen en Alfred van Delft, secretaris van MKB Nederland, vertellen waar de haken en ogen aan de nieuwe wet zitten en geven tips en advies.


Onderzoek


Uit cijfers van het onderzoek door de Erasmus Universiteit blijkt dat er sinds juli 2015 steeds meer ontslagverzoeken worden afgewezen. Bij de rechtbank in Rotterdam werden er zelfs bijna vier keer zoveel aanvragen tot ontslag afgewezen.


Ook wordt er veel vaker een ontslagverzoek ingetrokken door een werkgever om de zaak te schikken. In 73 procent van de gevallen valt die schikking hoger uit dan wanneer er een transitievergoeding had moeten worden betaald. VAAN-voorzitter concludeert dat werkgevers ‘de zaak kennelijk afkopen’.


Positieve effecten


Het nieuwe ontslagrecht heeft niet alleen negatieve effecten. Zo is een gunstig effect van de wet dat de hoogte van de transitievergoeding is gedaald. De gemiddelde toegekende transitievergoeding was sinds juli 2015 ongeveer  €19.000. En dat is minder dan de helft van de ontslagvergoeding die vóór 1 juli 2015 moest worden betaald. Ook blijkt dat schikkingen in 79 procent van de gevallen lager uitvallen dan in de oude situatie.


Een ander positief effect is dat de rechtsgelijkheid is toegenomen, vindt de meerderheid van de respondenten in het onderzoek. De vergoedingen liggen minder ver uit elkaar en iedere werknemer heeft nu recht op een vergoeding.


Onbetaalbaar duur


Toch is de nieuwe ontslagwet onbetaalbaar duur geworden, vindt MKB Nederland-voorzitter Van Stralen. Wel benadrukt hij dat onderhandelingen met het ministerie en de vakbonden over reparaties aan de wet constructief verlopen.


Lees het volledige artikel over het nieuwe ontslagrecht in Textilia 9. “De criteria zijn dusdanig dat je feitelijk al technisch failliet bent om voor de uitzonderingsregeling in aanmerking te komen.” Experts geven advies over hoe om te gaan met de belangrijkste struikelblokken.

Geen abonnement? Bekijk hier de mogelijkheden.