TOP

Nederlander begint kredietcrisis te voelen

De kredietcrisis begint effect te krijgen op de financiële situatie van Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd Levensverzekering eind 2008. Maar liefst 50% van de Nederlanders maakt zich zorgen over hun financiële situatie.

In opdracht van Delta Lloyd heeft MSI-ACI Europe in december 2008 een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 540 Nederlanders tussen 18 en 65 jaar. Daaruit blijkt dat de grootste zorgen het pensioen (39%), het dagelijks rondkomen (39%) en de toekomst van de kinderen (38%) betreffen. Bij maar liefst 8% van de Nederlanders zijn de financiële zorgen zo ernstig, dat zij er wakker van liggen. Zorgen over de pensioensituatie zijn hier in bijna de helft van de gevallen de oorzaak van.

Hand op de knip

Maar liefst 28% ondervindt nu al negatieve financiële gevolgen van de kredietcrisis. De helft van de Nederlanders treft maatregelen om de financiële toekomst veilig te stellen of denkt hier serieus over na.

Pensioen

Onder Nederlanders heerst grote onduidelijkheid over de consequenties van de kredietcrisis op de pensioensituatie. Een kwart van de Nederlanders denkt dat er niets verandert. Een zelfde groep denkt dat het pensioen minder waard wordt. De helft van de Nederlanders heeft geen idee wat er met hun pensioen gebeurt. 46% van de Nederlanders is in de overtuiging dat ze een gegarandeerde uitkering hebben op het moment dat ze met pensioen gaan. Bron: Delta Lloyd

Opmerkelijk is het wel: vorige maand nog leek er bij consumenten geen enkele zorg over de financiele crisis te bestaan.