TOP

Marktplaats

Zoals u wellicht bekend heeft een merkhouder het absolute alleenrecht om zijn producten op de (Europese) markt te brengen. Zodra de producten echter met zijn toestemming op de markt zijn gebracht, mogen deze zonder bezwaar worden doorverkocht.

Op websites als marktplaats.nl en 2dehands.nl worden dan ook veel merkproducten aangeboden door mensen die deze producten (al dan niet tweedehands) weer doorverkopen. Dit is uiteraard toegestaan. Er zijn echter ook veel mensen die deze producten direct van buiten de EU bestellen en op deze sites met winst doorverkopen. Dit is in strijd met de rechten van de merkhouder.

Deze heeft immers geen toestemming gegeven voor de verkoop van deze (specifieke) producten op de Europese markt. Doordat producten van de merkhouder nu voor een lagere prijs worden verkocht lijdt hij schade (imagoschade, gederfde winst, etc.) Veel distributeurs vergeten echter dat zij hierdoor ook schade lijden, omdat zij oneerlijk worden beconcurreerd. Zij zijn immers wel gebonden aan invoerrechten en door de merkhouder vastgestelde adviesprijzen. Dergelijke verkoop op dit soort sites is ook jegens hen onrechtmatig

De laatste tijd vind ik veel van dergelijke verkopers, die vaak ook zijn gelieerd aan een officiële verkoopsite. Het gaat dus niet enkel om een paar kleine handelaartjes, maar om aanzienlijke belangen. Het verdient de aandacht om zulke websites scherp in de gaten te houden. Op de lange termijn kan dit u veel geld schelen.