TOP

Je geld of je personeel!

De rode draad in mijn expertlogs is het binden van medewerkers. Dit keer gaan we een stap verder. U bent een werkgever waar iemand graag voor wil werken. Tijd om na te denken over de waarde van uw personeel. Deze is afhankelijk van vele factoren. Moeilijk? Ik denk het niet. Gewoon logisch nadenken. Ik leg hieronder uit hoe u dit aanpakt.

Bedrijven geven vaak aan kennis en vaardigheden van werknemers bijzonder waardevol zijn. Soms spreekt men zelfs van `menselijk kapitaal’. Maar zelden of nooit vindt men de waarde van het personeel ook werkelijk in geld uitgedrukt. Het bepalen van de waarde van uw bedrijf blijft dus ‘natte vinger werk’.Helemaal als we weten dat meer dan de helft van deze waarde zit in uw personeel. Bovenstaande noemen we Human Resource Accounting.

Het belang is nu duidelijk. Nu antwoord op de vraag hoe we dit kunnen doen. We beginnen aan de basis. Welke parameters kan ik benoemen en bepalen? Laten we als uitgangspunt meetbaarheid nemen. Objectief. We kijken naar gezondheid, verzuim, motivatie, kennis, competentie en productiviteit.

De eerste: gezondheid. Bij gezondheid gaat het om bewustwording. Door middel van uitvoeren van een simpele test bepaalt u de gezondheid van een medewerker. U bespreekt de uitslag met uw medewerker. De test voert u jaarlijks uit. Op deze manier zorgt u voor een constante dialoog over gezondheid en gezondheidsrisico’s.

De volgende is verzuim. Hier heb ik kort geleden een expertlog aan gewijd (Ziek zijn is een keuze!). U kunt redelijk eenvoudig uw verzuimpercentage beïnvloeden. Hier ga ik dan ook niet dieper op in.

Motivatie is de meest eenvoudige parameter om te bepalen. U voert een medewerkertevredenheid onderzoek uit. De klassieke manier is om uw medewerkers te vragen een lijst in te vullen. Er zijn echter meer wegen die naar Rome leiden. Hebt u bijvoorbeeld wel eens gedacht aan een poll op het intranet of in de kantine?

Kennis is macht! Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat het kennisniveau op peil blijft. Ook sluit de inhoud van cursussen en trainingen aan bij de behoeftes van uw medewerker. Hier zien we een overlap met competenties. Er zijn prima tools voor het managen van competenties beschikbaar. Ontwikkeling van een bepaalde competentie betekent dat de sqills van een medewerker op dat gebied verbeteren. Dat is in uw voordeel.

Alle bovenstaande punten hebben als doel een hoge medewerkertevredenheid, en dus een hogere productiviteit. Dit in geld uitdrukken? Natuurlijk kan dat als alle cijfers bekend zijn en u aan kunt geven hoeveel omzet op het conto van een bepaalde medewerker geschreven kan worden. Het is in mijn ogen echter veel belangrijker dat dit ook voor u een bewustwordingsproces is. U kunt exact aangeven hoeveel inspanningen u heeft geleverd om uw medewerkers aan u te binden. Conclusie? Uw personeel natuurlijk!