TOP

GfK Fashion Barometer: overaanbod en consuminderen zorgen voor moeilijk jaar *

Veertig procent van de consumenten van achttien jaar en ouder zegt in 2014 minder te hebben uitgegeven aan kleding en schoenen dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit de Fashion Barometer van GfK. Gaat 2015 er anders uitzien?

Dit percentage laat volgens GfK al jaren een lichte daling zien. De manieren waarop consumenten minder zijn gaan uitgeven zijn echter vrij constant, stelt het onderzoeksbureau. De top vijf bezuinigingsstrategieën, gebaseerd op het aantal consumenten dat dit doet, ziet er al enkele jaren als volgt uit: 

1. Minder artikelen kopen
2. Aankopen uitstellen
3. Meer in de aanbieding kopen
4. Goedkopere artikelen kopen
5. In goedkopere winkels kopen 

Markt onder druk

GfK ondervraagt al jaren 15.000 consumenten naar hun bestedingsbedrag in het afgelopen jaar en de verwachtingen voor komend jaar. De Nederlandse markt van kleding en schoenen staat al enkele jaren onder druk, stelt GfK. Steeds meer retailers beginnen de gevolgen te voelen van veranderd koopgedrag bij consumenten, waaronder consuminderen.

Kijken naar 2015 zegt een meerderheid van de consumenten van 18 jaar en ouder (66%) te verwachten in de komende 12 maanden evenveel uit te geven aan kleding en schoenen als voorgaand jaar. 27% verwacht minder te gaan uitgeven.  

De score op de Fashion Barometer komt daarmee in 2015 uit op -20.0. In januari 2014 was deze score nog -21.8. Dit duidt er op dat consumenten iets minder negatief zijn over hun verwachte bestedingen aan schoenen en kleding in 2015 dan in 2014. Met name mannen zijn, in tegenstelling tot voorheen, negatiever dan vrouwen.   
minder negatief gestemd dan ouderen.

GfK concludeert dat het sentiment onder consumenten nog niet positief en dat retailers in de mode en schoenen alle zeilen moeten bijzetten.