TOP

Dubbelcheck: wetswijzigingen per 1 juli 2010

Wetten die bedrijven aangaan mogen sinds een paar jaar nog maar op twee momenten per jaar veranderen: op 1 januari en op 1 juli. Omdat het vandaag 1 juli is, zetten we de belangrijkste wijzigen per vandaag op een rij, met dank aan het Financieele Dagblad.

Echtheid VAR-verklaring
Opdrachtgevers kunnen voortaan telefonisch controleren of de combinatie van een sofinummer en een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) klopt. Dit kan bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR via 088-1511000.

Meer per e-mail
Werkgevers mogen loonstrookjes en belangrijke mededelingen (bijvoorbeeld over de functie van een werknemer) voortaan ook per e-mail versturen, als werknemers hiermee instemmen.

Gratis advies
Er is vijf miljoen euro uitgetrokken voor een project om bedrijven in het MKB te adviseren over hoe ze het leren op het werk kunnen bevorderen. Dit loopt van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2011.

Minimumloon
Het minimumloon gaat 0,6%, waarmee het per 1 juli op €1416 euro per maand uitkomt. In het verlengde hiervan gaan ook WW, WIA en WAO-uitkeringen met 0,6 procent omhoog.

Plafond bellen en internetten in het buitenland
Er geldt binnen de EU een limiet van €50 exclusief btw voor bellen en internetten in het buitenland, daarna wordt de verbinding verbroken tenzij de klant expliciet per sms heeft aangegeven te willen doorgaan. De maximumtarieven per minuut gaan ook iets omlaag.

Zwartspaarders
Per 1 juli gaat de boete, naast de belasting die ze terug moeten betalen, voor zwartspaarders die hun spaargeld toch willen opgeven omhoog van 15 naar 30 procent.