TOP

Detailhandel Nederland zelf in actie tegen winkeldiefstal *

Detailhandel Nederland heeft zelf het initiatief genomen om het aantal winkeldiefstallen terug te dringen. De belangenvereniging verlaagt de kosten voor de regeling Afrekenen met Winkeldieven en brengt het probleem zo opnieuw onder de aandacht van politie en justitie.

Het intitiatief van Detailhandel Nederland om de aanpak van winkeldiefstal te versterken, volgt op recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De misdaadcijfers over 2014 laten een forse daling van de criminaliteit zien, maar die geldt niet voor de winkeldiefstallen. 

Jaarlijks wordt voor meer dan honderden miljoenen uit Nederlandse winkels gestolen. Detailhandel Nederland wil dan ook dat de aanpak van winkeldiefstal meer prioriteit krijgt. 

 

Zorgen 

 

De belangenvereniging maakt zich zorgen om het feit dat het aantal winkeldiefstallen in 2014 nagenoeg gelijk bleef. Om hiertegen toch een vuist te maken, verlaagt ze de kosten voor de regeling ‘Afrekenen met Winkeldieven’ met €2 per claim, van €40 naar €38. Met deze regeling mogen deelnemende winkeliers €181 vorderen op de dief voor overlast en oponthoud, buiten de kosten voor geleden schade om.

 

Volgens woordvoerder Suzanne van de Graaf is die kostenverlaging voldoende stimulans voor de winkelier om toch aangifte te doen. “De regeling is er om direct een bedrag te kunnen verhalen op de winkeldief”, zegt ze. “We houden de kosten zo laag mogelijk en waar mogelijk, verlagen we die. De marges in de winkel zijn klein, dus iedere extra euro helpt.”

 

Prioriteit 

 

Volgens Detailhandel Nederland is extra inzet van politie en justitie ‘broodnodig’. Hoewel volgens Van de Graaf de afgelopen jaren veel initiatieven zijn genomen om het doen van aangifte makkelijker te maken, doen lang niet alle winkeliers dat.

 

“Op basis van wat wij horen van winkeliers, denken we dat het aantal aangiften 7 tot 10 keer hoger zou kunnen liggen”, aldus Van de Graaf. “Winkeliers die van aangifte afzien, zeggen vaak dat het toch geen zin heeft, omdat er niks mee gebeurt. Ook vinden ze het online aangifteformulier te moeilijk en kan er online van te weinig vormen van criminaliteit aangifte worden gedaan.” 

 

‘Vervolg moet beter’

 

Naast de kostenverlaging per claim, blijft Detailhandel Nederland werken aan verbetering van de samenwerking met justitie en politie. “Het vervolgtraject moet beslist beter”, zegt Van de Graaf. “Door onder meer gebrek aan capaciteit, duurt het vaak lang voordat de winkeldief voor de rechter komt. En als het lang duurt, volgt vaak ook nog strafvermindering. Daar pak je, voornamelijk de veelpleger, niet mee aan.” 

 

Daarnaast blijven ze de regeling Afrekenen met Winkeldieven promoten, want dat loont de moeite. Uit cijfers van stichting Afrekenen met Winkeldieven blijkt namelijk dat claims sneller op de daders worden verhaald. In 2014 werd bijna 65 procent van de claims direct aan de winkelier betaald. Mocht het succes niet direct zijn, dan volgt een incassotraject. Op deze manier wordt bijna 80 procent van de claims op de daders verhaald.