TOP

Consumentenvertrouwen stijgt weer

Nederlanders zijn minder somber over de economie en hebben minder zorgen over hun inkomen. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van 2010 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In het eerste kwartaal van 2010 (begin november tot begin februari) zijn Nederlanders volgens het COB een stuk minder pessimistisch over de economie dan in het vierde kwartaal van 2009: 26% verwacht dat het de komende twaalf maanden slechter zal gaan. Dit was in het kwartaal ervoor nog 44%. Nu geeft 70% de economie een voldoende, in het vierde kwartaal van 2009 was dit nog 65%. Gevraagd naar de belangrijkste maatschappelijke problemen in ons land, zakken kwesties van inkomen en economie in de publieke aandacht (van 18% naar 12%).

Het CBS meet ook maandelijks het consumentenvertrouwen. Hoewel het kwartaalcijfers nog niet bekend is gemaakt, blijkt hieruit ook dat het consumentenvertrouwen aan het stijgen is. In maart 2010 lag dit op -12, in maart 2009 was dit nog -34.