TOP

Aantal winkeldiefstallen explosief gestegen

Het aantal diefstallen in de detailhandel is in 2008 met ruim 77% gestegen. Dit staat in de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven.

De monitor gaat uit van een schatting van 1,73 miljoen diefstallen in 2008. In 2007 werd er naar schatting 974 duizend keer iets uit de winkel gepikt. Het kabinet heeft de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie constateren dat er waarschijnlijk ‘vaker wordt gestolen, maar voor kleinere bedragen per keer’.

Een nadere analyse van de diefstallen in de detailhandel wijst uit dat in 2008 net als in 2007 een groot deel van de winkeliers (77% ofwel 127.000 detailhandelszaken) niet (72%) of slechts één keer (5%) te maken heeft gehad met diefstal. De toename in het aantal diefstallen concentreert zich bij een beperkte groep bedrijven die 100 keer of meer te maken hebben gehad met diefstallen.

Winkeldieven slaan vooral toe in supermarkten, drogisterijen, kledingzaken en bouwmarkten en winkeliers hebben vorig jaar ongeveer €140 miljoen schade geleden door diefstal. Dat schadebedrag werd in 2007 geschat op €114 miljoen.

Koepelorganisatie Detailhandel Nederland zien de gepubliceerde cijfers als een bevestiging van het vermoeden dat de winkelcriminaliteit ‘in verontrustend tempo toeneemt’. De secretaris Winkelcriminaliteit Sander van Golberdinge pleit voor onorthodoxe maatregelen, waaronder een zeer stevige aanpak van de harde kern winkelcriminelen.