TOP

Hoe krijg ik mijn betalingen binnen: vonnis of beslag?

Indien uw afnemer nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan kunt u altijd naar de rechter stappen om betaling af te dwingen. Maar is dit nu wel zo makkelijk. Meestal is het geen probleem om aan de rechter duidelijk te maken dat een wederpartij niet heeft betaald en zal de rechter deze partij ook veroordelen om te betalen. Maar hoe moet zo'n vonnis nu ten uitvoer worden gelegd?

Aan de deurwaarder kan worden gevraagd om het vonnis te gaan executeren en die kan dat vervolgens doen door middel van beslaglegging op de vermogensbestanddelen (goederen, pand, bankrekening) van de veroordeelde. Meestal beschikt deze veroordeelde echter niet meer over enige objecten van waarde, laat staan dat hij geld op zijn bankrekening heeft. Anders had hij zijn rekeningen wel betaald.

Het is dus zaak om goed van tevoren na te denken over het nut van het voeren van een procedure. Een zogenaamde kosten-batenanalyse. Aan de andere kant is een vonnis twintig jaar rechtsgeldig en kan deze altijd alsnog worden geëxecuteerd als het weer wat beter gaat met de veroordeelde. Of men kan de veroordeelde failliet laten verklaren.

Het is wellicht beter om tijdig aan de bel te trekken en conservatoir beslag te laten leggen onder de afnemer als deze nog over enig vermogen beschikt. Een conservatoir beslag is een bewarend beslag waarvoor nog geen vonnis is vereist. Het verkrijgen van een beslagverlof van de rechter is in Nederland vrij gemakkelijk en op deze wijze kan je zekerheid krijgen van de afnemer voordat het echt te laat is.

Wacht in deze tijden dus niet te lang met het nemen van maatregelen. Uiteraard moet de relatie met de afnemer niet onnodig onder druk worden gezet door het leggen van onnodig beslag, maar u dient toch ook de belangen van uw onderneming te verdedigen.

www.vantill.nl