TOP

De eenzijdige wijziging van een contract

Zeker in deze economische roerige tijden doen ondernemingen hun uiterste best om maar op alle mogelijke wijzen te besparen. Een klacht die ik de laatste tijd veel hoor, is dat grote ondernemingen dit doen door eenzijdig de voorwaarden van een contract te wijzigen.

Zo is het al voorgekomen dat inkooporganisaties zonder enig overleg de betalingstermijn eenzijdig hebben verlengd, of zichzelf een inkoopkorting toedichten onder het mom van een “krediettoeslag”. Veelal gebeurt dat met onmiddellijke ingang en in sommige gevallen zelfs met terugwerkende kracht. Hierdoor komen de problemen van de crisis te rusten bij de kleinere partijen.

Uiteraard zijn ook de grote ondernemingen gebonden aan de voorwaarden van de overeenkomsten die zij sluiten en is het hen niet toegestaan deze eenzijdig te wijzigen. Soms is er wel een voorziening in de overeenkomst getroffen voor dergelijke wijzigingen, maar dienen deze vrijwel altijd te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn.

Vooral dit laatste wil er nog wel eens bij inschieten en heeft de kleinere ondernemer als gevolg daarvan geen tijd om zich voor te bereiden op deze wijzigingen. Dit is niet toegestaan en het is zeker mogelijk om de wederpartij hierop aan te spreken, of naleving van de bestaande overeenkomst bij de rechter af te dwingen.

Meestal schermen de grote ondernemingen dan met het feit dat er voor jou tien anderen zijn. Uiteraard is het aanspreken van je contractspartner op zijn wanprestatie in zo’n geval een serieuze economische overweging die dient te worden gemaakt, maar op een gegeven moment zal je toch voor je rechten moeten opkomen en zal zulks zeker niet zonder succes hoeven te blijven.

www.vantill.nl