TOP

Workshops bedrijfsoverdracht voor zelfstandige detaillisten

Het aantal zelfstandig ondernemers in de retailsector neemt af. Oorzaken zijn de vergrijzing maar vooral de verandering in het koop- en oriëntatiegedrag van de consument. CBW-Mitex verwacht een daling van het winkeloppervlakte met 25 tot 30 procent in 2020.

Voor oudere winkeliers die met hun zaak stoppen, kan het lastig zijn om hun onderneming voor een goede prijs verkopen waardoor de pensioenen van veel zelfstandig ondernemers gevaar lopen. Retailers die te maken hebben met de beëindiging en/of verkoop van hun bedrijf, krijgen te maken met allerlei fiscale en juridische zaken. Zaken die grote invloed hebben op hun vermogen en inkomen.

Praktijk
De praktijk leert dat deze zaken vaak onvoldoende worden voorbereid. Dat is ook wel te verklaren: de regelgeving is complex en aan verandering onderhevig. Het is daarom belangrijk dat ondernemers op tijd weten waar ze aan toe zijn, zodat ze indien nodig nog kunnen bijsturen.

Voor Alfa Accountants en Adviseurs en Alfa Retailadviseurs zijn dit genoeg redenen om drie workshops Bedrijfsoverdracht te organiseren. In deze workshops wordt uitgelegd wanneer een bedrijf nog verkoopbaar is. Ook wordt ingegaan op zaken als waardebepaling, het zoeken van kopers en valkuilen.

Fiscale en financiële consequenties
Een van de fiscalisten van Alfa zal daarna ingaan op de fiscale en financiële consequenties van het verkopen of staken van het eigen bedrijf. Ook komen zaken als fiscale oudedagsreserve, stakingsvrijstelling en stamrecht aan de orde. Verder gaat hij in op het belang van een goede financiële planning zodat een ondernemer tijdig weet wat zijn toekomstige inkomen en vermogen is. De aanwezigen krijgen voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De workshops worden in Hoevelaken (11 oktober), Leeuwarden (9 november) en Gorinchem (15 november) gehouden. De bijeenkomsten starten om 19.45 uur en duren tot 22.30 uur.  De entree is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij via de website of per e-mail: Hoevelaken@alfa-accountants.nl