TOP

Winkeliers steeds alerter op interne fraude

In 2009 hebben winkeliers bijna twee keer zoveel frauderende ex-medewerkers ingevoerd in het Waarschuwingsregister. Dat komt doordat het aantal deelnemende winkels groeit, maar ook doordat winkeliers steeds alerter worden op interne fraude.

In 2009 hebben winkeliers 406 frauderende ex-medewerkers ingevoerd in het Waarschuwingsregister, tegenover 253 in 2008. Het gebruik van het Waarschuwingsregister stijgt ook. Afgelopen jaar zijn circa 16% meer sollicitanten gescreend dan in 2008. Dit blijkt uit het jaarverslag 2009 van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD).

In 2009 viel 20% van de arbeidsmarkt van de detailhandel onder de werkingssfeer van het Waarschuwingsregister FAD, tegenover 15% in 2008. In 2010 verwacht de Stichting FAD veel nieuwe deelnemers te verwelkomen.

De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het Waarschuwingsregister. In het Waarschuwingsregister FAD kan een ex-medewerker voor twee of vier jaar worden opgenomen wanneer hij is ontslagen of als de arbeidsrelatie is beëindigd wegens diefstal of een ander fraudevergrijp ten aanzien van zijn werkgever. Voorwaarden zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende ex-medewerker en een afweging is gemaakt.