TOP

Vermoeden van fraude bij faillissement Charles Vögele

De curatoren die het faillissement van Charles Vögele afhandelen, hebben het vermoeden dat er sprake is van 'paulianeus handelen'. In dit geval is er 1,4 miljoen euro naar Zwitserse bankrekeningen overgemaakt, voorafgaand het faillissement.

Uit het tweede faillissementsverslag van Charles Vögele, dat op 27 januari 2017 failliet ging, blijkt dat de curatoren onderzoek gaan doen naar twee overschrijvingen van respectievelijk 900.000 en 500.000 euro naar Zwitsere bankrekeningen vlak vóór het faillissement. Het onttrekken van eigendommen aan een bedrijf dat op het punt staat failliet te gaan is strafbaar en wordt paulianeus handelen genoemd.

De curatoren schrijven: “Geconstateerd is dat er voorafgaand aan het faillissement diverse overboekingen hebben plaatsgevonden van de rekening van gefailleerde naar de (Charles Vögele, red.) Holding en Charles Vögele, red.) Mode AG ad circa € 900.000 en € 500.000 met onbekende bestemming. Curatoren hebben aan (de advocaat van) de Holding en Mode AG een verklaring gevraagd voor deze overboekingen.”

Zwitserse vorderingen

De Zwitserse Charles Vögele Holding en Charles Vögele Mode AG zijn ook schuldeisers. Charles Vögele Nederland werd geheel gefinancierd door de Zwitserse Holding. In totaal is een bedrag van ongeveer € 60 miljoen euro beschikbaar gesteld en geleend, aldus het faillissementsverslag. Maar na de overname van de Zwitserse tak door het Italiaanse consortium Sempione werd duidelijk dat ze niet verder wilden met de Nederlandse tak. Op 18 januari 2017 werd de aan Charles Vögele (Netherlands) B.V. verstrekte lening met directe ingang heeft opgeëist en viel het doek voor de Nederlandse tak.

Eigendomsvoorbehoud

Op de lijst met crediteuren is ook een vordering inbegrepen van Charles Vögele Holding AG van € 65 miljoen euro. Verder heeft Charles Vögele Mode AG een vordering van € 963.000 ingediend. Ook loopt er nog een claim op eigendomsvoorbehoud op een geleverde voorraad kleding waar nog niet voor betaald is. De claim is wel rechtsgeldig, maar is nog niet betaald in verband met het onderzoek naar het mogelijke paulianeus handelen.