TOP

‘We moesten ons aanpassen naar de ontwikkelingen in de retailmarkt’*

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel heeft de werkwijze aangepast naar actuele ontwikkelingen in de retail. Textilia sprak met secretaris Bert van Steeg.

Waarvoor konden retailers voor de veranderingen bij jullie terecht?

“Het Waarschuwingsregister bestaat nu tien jaar dus we hebben iets te vieren. Het is een register waar je mensen die interne fraude hebben gepleegd in op kunt nemen. Daarmee worden die mensen herkend als ze solliciteren bij een ander aangesloten bedrijf.”

Welke aanpassingen hebben jullie gedaan?

“Wat er nu veranderd is, is dat wij de ontwikkelingen in de markt opmerken waar steeds meer flexibiliteit in te zien is. Er zijn bedrijven die met payroll organisaties werken, met uitzendbureaus of met shop-in-shop formules zoals in grote warenhuizen. Dat betekent dat de werknemer geen directe arbeidsrelatie heeft met de onderneming waar ze wel in werken. We hebben het protocol zodanig aangepast dat die mensen wel kunnen worden opgenomen in het Waarschuwingsregister. We hebben het dus aangepast naar de ontwikkelingen die we zien in de retailmarkt.”

Hoeveel mensen helpen jullie en is hierin een ontwikkeling te zien?

“Het Waarschuwingsregister is ongeveer 300.000 keer geraadpleegd en afgelopen jaar hebben we ongeveer 525 daadwerkelijke hits gehad waarbij iemand werd herkend. Er zijn 8.000 winkels bij ons aangesloten, dat gaat over ongeveer 200.000 werknemers. Er wordt steeds vaker gebruik van gemaakt. Er zijn meer hits maar dat is ook logisch want er komen ook steeds meer ondernemingen bij. Maar het gaat niet om het aantal hits maar om de preventieve werking.”

Geven jullie ook hulp bij het doen van aangifte?

“Nog niet, dat willen we wel gaan doen want het is erg lastig om aangifte te doen. Het kost veel tijd en het gaat om communautaire fraude waarbij je daadwerkelijk naar het politiebureau moet dus daar gaat extra tijd in zitten. We willen graag helpen om dat makkelijker te maken. De overheid is ook al bezig, aangifte is een belangrijk aandachtspunt van de minister van Veiligheid en Justitie. Het kan makkelijker en daarin willen we ook voorstellen doen.”

Hoe kunnen winkeliers interne fraude voorkomen?

“Wat wij aansporen – en dat behoort ook tot onze verplichtingen in ons protocol – is om goede voorlichting te geven over fraudeaanpak. We hebben een blauw boekje waarin staat wat je kunt doen tegen interne fraude. Dat gaat bijvoorbeeld om het goed opleiden van medewerkers en het gebruik van camerasystemen. Een goed preventiebeleid is de grondslag om mee te doen aan het register.”

Hoe kunnen retailers met jullie in contact komen?

“Dat gaat via Stichting FAD. Als ze zich willen aansluiten dan gaan we in gesprek met elkaar over wat we van elkaar verwachten en over de voorwaarden. Er zitten ook kosten aan verbonden, vaste kosten en variabele kosten tot een bepaald maximum. Grote ondernemingen kunnen met alle winkels direct aansluiten voor een paar duizend euro. Individuele winkeliers sluiten aan via het brancheloket. Dan gaat het om andere, veel lagere bedragen.”