TOP

‘Voorzichtige herstel van 2014 zet door in 2015’*

Uit onderzoek van Panteia blijkt dat het voorzichtige herstel van 2014 voor midden- en kleinbedrijven doorzet in 2015.

De afzet van de Nederlandse markt bij midden- en kleinbedrijven is in 2014 gegroeid met twee procent, wat vooral kwam door de toenemende uitvoer. De dalende energieprijzen en de waardedaling van de euro hebben bijgedragen aan de groei van de Nederlandse export. Volgens het onderzoek ‘Algemeen beeld van het MKB in 2015’ van Panteia zal dit ook een goede stimulans zijn voor het doorzetten van het economische herstel in 2015. Er wordt dan ook een afzetgroei verwacht van 2,25 procent. Dit is meer dan vorig jaar werd verwacht.

Met dit percentage groeit het MKB sterker dan grootbedrijven (2 procent). In de detailhandel was in 2014 een groei te zien van 0,5 procent, dit zal in 2015 1 procent zijn.

Export

De uitvoergroei van 2014 vormt de basis van het herstel van de Nederlandse economie in 2015. Nederland profiteert dan ook sterk van de economische groei in Duitsland. Maar ook al gaat het goed met de wereldeconomie, het blijft maar een kleine verbetering. Politieke ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne zullen hier een negatief effect op hebben en de problemen in Griekenland kunnen ook bijdragen aan minder positieve cijfers.

Binnenlandse bestedingen

De verwachte afzetgroei van 2,25 procent in 2015 bij midden- en kleinbedrijven in Nederland komt dan vooral door de groei van binnenlandse bestedingen. Ook al zakte het consumentenvertrouwen in februari 2015 licht – de barometer van het Centraal Bureau voor de Statistiek zakte van -6 naar -7, wat geen grote verandering op koopbereidheid zal hebben -, toch ziet het er rooskleurig uit in 2015.

De inflatie is laag waardoor de koopkracht stijgt, het beschikbaar inkomen neemt toe door onder andere de verlaging van de pensioenpremie en het aantrekken van de woningmarkt is gunstig voor de consumentenbestedingen. Daarnaast neemt ook het investeringsbereidheid van Nederlandse bedrijven toe en groeit de internetverkopen met acht procent – wat echter wel ten koste gaat van bestedingen in fysieke winkels.

Werkgelegenheid

Na jaren van slechte cijfers is er in de werkgelegenheid ook weer een sprankje hoop. In 2013 nam de werkgelegenheid in het MKB af met 60 duizend personen. In 2014 was er maar een stijging van 0,25 procent te zien, wat neer kwam op iets minder dan 15 duizend werkenden en bestond vooral uit zelfstandigen. Maar het aantal banen in het MKB zal in 2015 met 1 procent toenemen.

De positieve veranderingen in de Nederlandse economie heeft ervoor gezorgd dat bedrijven in 2014 eerst de productiecapaciteit verbeterden en daarmee ook de winst. In 2015 zullen de afzetgroei en het optimisme onder ondernemers resulteren in het versnellen van de werkgelegenheidgroei.