TOP

Sport: volgens hem, volgens haar

Mannen sporten vaker in teamverband en vrouwen worden sneller lid van een vereniging, maar zowel mannen als vrouwen hebben een voorkeur voor een solosport. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek naar de verschillen in sportbeoefening tussen mannen en vrouwen.

Van de Nederlandse mannen van zes tot tachtig jaar doet 71 procent aan sport, tegen 66 procent van de vrouwen. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vroeg hen ook welke sporten zij het liefst beoefenen. Hardlopen, biljarten en voetbal zijn vooral bij mannen in trek, terwijl dansen, korfbal en hockey typische vrouwensporten zijn.

Van zowel de mannen als de vrouwen beoefent ongeveer zestig procent een solosport. Fitness is het populairst. Vrouwen die een solosport beoefenen, houden zich verder vooral bezig met groepslessen op muziek, dansen en wandelen. Bij mannen zijn naast fitness ook wielrennen en hardlopen in trek.

 

Duosporten

Duo- en teamsporten zijn vooral mannenaangelegenheden. Van de mannen beoefent 23 procent een duosport, tegen 14 procent van de vrouwen. Bij de teamsporten is de oververtegenwoordiging van mannen nog sterker. Bijna een op de vier mannen beoefent een teamsport, tegen een op de tien vrouwen. Dit verschil is voor een groot deel terug te voeren op de hoge deelname van mannen aan zaal- en veldvoetbal.

 

Van de duosporten is tennis het populairst. Bijna tien procent van zowel de mannen als de vrouwen beoefent deze sport. Onder mannen zijn ook biljarten, vechtsporten en squash populair.

Vrouwen beoefenen sporten vaker als lid van een sportvereniging dan mannen. Het maakt daarbij niet uit of het een solo-, duo- of teamsport betreft. Mannen sporten in verhouding vaker ongeorganiseerd.