TOP

Spamverbod

Per 1 juli 2009 zullen de regels die al golden voor het versturen van elektronische commerciële communicatie (spam) naar consumenten, ook gaan gelden voor het verzenden van dergelijke communicatie naar bedrijven.

Dit betekent kort gezegd dat nu ook bedrijven voorafgaand toestemming moeten hebben verleend (opt-in) voor het ontvangen van spam, zoals bijvoorbeeld reclamemails. Met deze maatregel wordt spam in Nederland in zijn geheel verboden.

Er zijn echter een paar uitzonderingen waarbij geen voorafgaande toestemming is vereist, te weten:

  1. Het bedrijf heeft in het algemeen aangegeven ongevraagde marketingberichten te willen ontvangen en heeft hiervoor een contactadres beschikbaar gesteld.
  2. Het bedrijf is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en er is voldaan aan de lokale wettelijke voorschriften aangaande spam.
  3. Indien het e-mailadres is verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst, is reclame toesturen voor gelijksoortige producten of diensten toegestaan (uitgezonderd gratis diensten of prijsvragen). Hierbij dient de ontvanger wel de mogelijkheid te worden geboden om zich kosteloos af te melden voor de e-mails (opt-out).

Deze laatste uitzondering is vermoedelijk het meeste van belang voor bedrijven die gebruik maken van commerciële e-mails voor marketingdoeleinden. Let er wel op dat de opt-out mogelijkheid altijd dient te zijn opgenomen in de e-mails en reeds op 1 juli 2009 aan deze voorwaarden moet zijn voldaan. Het kan echter geen kwaad om je zaken eerder op orde te hebben.

www.vantill.nl