TOP

Passantenhuur: de toekomst van huren?*

In een tijd van vernieuwing moet er ook gekeken worden naar nieuwe huurmethodes. Eén zo een nieuwe manier van huren is de passantenhuur waarbij de huurprijs wordt bepaald naar een potentieel te realiseren omzet.

De crisis in combinatie met het online shoppen verandert hoe klanten winkelen en hoe winkeliers hun klanten binnen kunnen halen. Naast nieuwe winkelformules, concepten en verdienmodellen moet er ook gekeken worden naar nieuwe manieren van het huren van vastgoed. Waarom is dit zo belangrijk? Het is niet alleen goed dat er in een winkelgebied grote ketenbedrijven zijn gevestigd die hoge huren opbrengen maar ook dat er gespecialiseerde winkeliers zijn en onderscheidende ondernemers die klanten lokken. Maar de laatste tijd zijn er in veel winkelgebieden juist veel bekende ketens bij gekomen waardoor het onderscheidende soms ver te zoeken is. Er moet dus een verandering komen waardoor startende ondernemers graag op een bepaalde plek willen zitten. Dit kan door de huurprijzen aantrekkelijker te maken voor de jonge honden waardoor het winkelgebied weer aantrekkelijker wordt voor de klant door het onderscheidende vermogen.

In augustus 2014 hebben vastgoedpartijen (IVBN, Vastgoed Belang) in een gezamenlijke brief  aan minister Kamp van Economische Zaken gevraagd om een vernieuwing van het huurrecht voor winkelruimtes zodat start ups makkelijker een plek kunnen krijgen. Er moeten nieuwe huurmodellen komen die voldoen aan de wensen van de winkelier en de vastgoedeigenaar waardoor het volledige winkelgebied er profijt van heeft: 

Bestaand: vaste huur
In Nederland wordt haast altijd gebruik gemaakt van vaste huur en is dan ook wettelijk het meest toegankelijk. Hierbij wordt er een vaste prijs gerekend voor de locatie op basis van de historische waarde. Dit geeft zekerheid aan de huurder en de verhuurder maar hiermee kan je niet inspelen op de actuele ontwikkelingen in het winkelgebied. Daarnaast wordt er vaak geklaagd over te hoge of te lage huurprijzen.

Opkomend: omzethuur
Omzethuur wordt in het buitenland vaak gebruikt maar is net pas opkomend in Nederland. Hierbij wordt de hoogte van de huur bepaald op basis van een percentage van de omzet van de winkelier. Hierdoor kan de discussie over een te lage of te hoge huur van tafel worden geveegd. Om gebruik te maken van omzethuur moet er wel rechterlijke goedkeuring worden gegeven. Vaste huur en omzethuur kan ook gecombineerd worden waarbij de vaste huur dan lager is dan de vaste huur bij het gebruik van het vaste huurmodel. Maar een probleem is of bijvoorbeeld de online omzet wel of niet wordt meegerekend voor de huurprijs.

Nieuw: passantenhuur
Passantenhuur wordt op het moment nog niet in Nederland toegepast maar er is wel belangstelling voor. Passantenhuur gaat niet uit van de gerealiseerde omzet maar van de potentieel te realiseren (online) omzet. De huur is hier een vergoeding per passant in het winkelgebied per vierkante meter. Iedere passant die langs een winkel loopt heeft hierbij een potentiële omzetwaarde. Bij teruglopende bezoekersaantallen neemt dus ook de huur af. Het idee is dat iedere winkelier hierdoor extra verantwoordelijk wordt voor zijn eigen omzet en aantrekkelijkheid en dat van het winkelgebied. Om passantenhuur zo goed mogelijk te sturen, moeten huurder en verhuurder goed samenwerken en zowel kwantitatieve (aantal passanten) als kwalitatieve (bestedingsgedrag) onderzoeken. Hoe meer inzicht, hoe gerichter de uitspraak is over de huurprijs. Net als bij omzethuur moet ook bij passantenhuur rechterlijke goedkeuring worden gegeven.