TOP

Onderzoek: Ouders nuchter over kinder(-merk)kleding

Gfk-onderzoek in opdracht van Textilia wijst uit dat ouders over het algemeen vrij nuchter zijn over kinderkleding. 43% van de ouders reageert neutraal op de stelling 'Ik vind het belangrijk dat mijn kind, wat kleding betreft, niet onderdoet voor andere kinderen.'

35% van de ouders met kinderen tussen 0 en 14 jaar is het eens of helemaal eens met de stelling. Alleen ouders met een hogere opleiding willen bovengemiddeld vaak dat hun kind niet onderdoet voor anderen.

Ouders kregen ook de stelling ‘Mijn kind draagt een mix van merkkleding en niet-merkkleding’ voorgelegd. Tweederde (66%) van de mannen en vrouwen met kinderen blijkt het eens te zijn met deze stelling. Ook hier zijn het de hoger opgeleide ouders die bovengemiddeld scoren en aangeven dat hun kind een mix draagt van merk en niet-merkkleding.

Lees het complete verslag in Textilia 10-11, verschijning vrijdag 6 maart 2009.