TOP

Nog steeds onrust onder werknemers Hans Textiel

De onrust bij winkelketen Hans Textiel is nog niet verdwenen. Sommige werknemers zijn niet tevreden over de genomen maatregelen bij Hans Textiel. Op 16 september heeft FNV Bondgenoten een gesprek gehad met Hans Textiel over de veranderingen van de afgelopen weken.

Volgens FNV Bondgenoten is er niet veel uit het overleg gekomen. Niels Suijker, vakbondsbestuurder van FNV Bondgenoten: “Het gesprek heeft niet veel opgeleverd voor de werknemers. Directeur Hans van Heelsbergen gaat de maatregelen die hij heeft genomen niet terugdraaien. Wel heeft Van Heelsbergen toegegeven dat het management niet goed functioneert en dat ze daar wat aan gaan doen.”

Klachten
Suijker zegt dat er de afgelopen weken tientallen werknemers van Hans Texiel zijn komen klagen bij FNV Bondgenoten. “De klachten gaan voornamelijk over de werktijden en het aantal uren dat ze moeten werken. Mensen komen in de knoop met de kinderopvang en hun privéleven”, aldus Suijker.

Interne gevallen
Van Heelsbergen wil geen reactie geven over de inhoud van het gesprek. Wel zegt hij: “Er spelen individuele zaken binnen het bedrijf en deze worden opgelost. Er is eigenlijk niet zo veel aan de hand, het zijn interne gevallen die opgelost worden.

Logische maatregelen
Van Heelsbergen geeft toe dat de maatregelen niet worden teruggedraaid en benadrukt nogmaals dat sommige maatregelen heel logisch zijn, zoals de aanpassing van de winkeltijden. “Er is een nieuwe verkoopleider ingesteld en deze is met de bezem door het bedrijf aan het gaan.”

Ledenbijeenkomst
Omdat er volgens FNV Bondgenoten niet veel uit het gesprek met Hans Textiel is gekomen organiseert het op 29 september een ledenbijeenkomst voor al het personeel van Hans Textiel. “We willen kijken hoe het leeft onder de werknemers. Daarna gaan we kijken of we het een vervolg gaan geven, of we dingen aan gaan pakken en hoe we dit gaan doen”, aldus Suijker.