TOP

Meer fraude door sweethearting in detailhandel

Het aantal frauderende winkelmedewerkers in de detailhandel is fors toegenomen. In het eerste half jaar van 2009 steeg het aantal fraudeurs met 53 procent naar 207. Vooral het zogenoemde sweethearting, het onder andere geven van hoge kortingen aan familieleden, is in opmars.

De forse toename is geregistreerd door de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). In de eerste helft van 2009 screenden zij circa 25.000 sollicitanten tegenover 23.000 in dezelfde periode in 2008. In totaal werden er 207 fraudeurs genoteerd in het Waarschuwingsregister van FAD. Hierin worden ex-medewerker geregistreerd die ontslagen zijn wegens diefstal of een ander fraudevergrijp.

Opvallend is de opmars van het zogenoemde sweethearting. Frauderende winkelmedewerkers geven geliefden, familieleden, vrienden of kennissen fikse kortingen of laten hen artikelen stelen. Door deze sweerhaert deals te sluiten, hopen de fraudeurs zelf niet betrapt te worden. Stichting FAD raadt winkeliers aan hier extra alert op de zijn. Als er geen actie wordt ondernomen, zal de schade in 2009 uitkomen op een bedrag rond de 180 miljoen euro. Dat is 10 miljoen meer dan in 2008.