TOP

KvK: nieuwe regels en wetten 2011

Een nieuw jaar betekent nieuwe wetten en regels. De Tweede Kamer zet met het nieuwe belastingplan in op ondernemerschap en innovatie, de bestrijding van fraude en belastingontwijking. Lees hieronder over de belangrijkste ontwikkelingen.

Werkkostenregeling
Ben je een ondernemer met personeel? En verstrek je bijvoorbeeld kerstpakketten en fietsen aan uw werknemers? Of betaal je mee aan personeelsuitjes en bedrijfsfitness? Dan moet je vanaf 1 januari 2011 rekening houden met nieuwe regels. Uiterlijk per 1 januari 2014 moet je overstappen naar de nieuwe ‘werkkostenregeling’. Je bepaalt zelf wanneer je dit doet. Bereken daarom welk moment voor jou het voordeligst is.

Verhoging minimumloon per 1 januari 2011
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2011 met 0,59%. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2011:
€ 1.424,40 per maand
€ 328,70 per week
€ 65,74 per dag

Wetsvoorstel Personenvennootschappen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Personenvennootschappen aangenomen. De vof, cv en openbare maatschappen worden bij invoering van de wet automatisch omgezet in ‘openbare vennootschappen’. In het wetsvoorstel is geregeld dat de personenvennootschappen in hun huidige vorm vervallen. Hiervoor in de plaats komen de:

* Stille vennootschap;
* Openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV);
* Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR).
* Commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
* Commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR)

De wet heeft geen gevolgen voor eenmanszaken en bv´s. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Minder regels bij oprichting en inrichting van de bv
De regels voor bv’s worden eenvoudiger en flexibeler. Ondernemers krijgen ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van de wettelijke bepalingen. Het minimumstartkapitaal van €18.000 verdwijnt. Ook de verplichte blokkeringsregeling, bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura verdwijnen. Het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en treedt naar verwachting in de loop van 2011 in werking.  Lees hier meer over het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

Nieuw systeem voor controle van rechtspersonen
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet controle op rechtspersonen. Deze wet moet misbruik van rechtspersonen voorkomen. Het huidige toezicht is een momentopname dat zich alleen richt op de oprichting en statutenwijzigingen van nv’s en bv’s en niet op stichtingen. Dit is niet toereikend om criminaliteit, witwassen en de financiering van terrorisme aan te pakken. Daarom komt er een nieuw systeem van doorlopende controle. Dit moet bijdragen aan een positief vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. Lees hier meer.

Nieuwe regels vakantiedagen werknemers
De regels voor vakantiedagen van werknemer worden op enkele punten aangepast:
* langdurig arbeidsongeschikte werknemers krijgen in de toekomst recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Op dit moment bouwen zij alleen vakantiedagen op over het laatste half jaar van hun ziekteperiode.
* De termijn waarbinnen werknemers hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen wordt verkort van 5 jaar naar 1,5 jaar. Lees hier meer.

Nieuwe aanbestedingswet
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werkt momenteel aan een nieuwe Aanbestedingswet. Er moet een duidelijke en eenvormig manier van aanbesteden komen, zodat de overheid op een transparante en effectieve manier inkoopt tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij is het belangrijk dat ondernemers een goede en eerlijke kans maken op een opdracht.

Handige Tools

Inspectieloket
Je doorzoekt hier sneller – met één muisklik – webinfo van alle rijksinspecties. Zo kun je snel vinden waar rijksinspecties je bedrijf op controleren en kun je boetes voorkomen.

Vergunning
Snel weten of je voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? En hem vervolgens direct digitaal aanvragen? Kijk dan hier.

Sociale wetgeving
Als werkgever heb je direct te maken met sociale wetgeving. Bijvoorbeeld rond arbeidsvoorwaarden, belastingen en veilig en gezond werken. Deze site bevat een online tool om problemen met sociale wetgeving te voorkomen.

Juridische APK
Test hoe de juridische zaken in je bedrijf ervoor staan.

Modelcontracten
Download de modelcontracten van de KvK.