TOP

Kledingbedrijven lopen warm voor MVO

Driekwart van de kledingleveranciers vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk voor de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit een enquête over het onderwerp die is uitgevoerd door ING Economisch Bureau en brancheorganisatie Modint.

Het ING Economisch Bureau ondervroeg in samenwerking met Modint 122 kledingleveranciers over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De resultaten zijn verwerkt in de themavisie ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen ook nu’. Driekwart van de ondervraagden vindt MVO belangrijk. Wel denkt ruim de helft van de ondernemers dat een hogere kostprijs het belangrijkste financiële gevolg is. Van de ondervraagden is een kwart aangesloten bij een sectorinitiatief zoals Made By of Fair Wear Foundation en nog eens 45% overweegt dit te doen. De belangrijkste drijfveer van een bedrijf om maatschappelijk verantwoord te ondernemen is de persoonlijke opvatting van de directeur en/of het personeel over goed ondernemerschap. Daarnaast zijn marktkansen op het gebied van kwaliteit en innovatie een belangrijke drijfveer, net als het creëren van een positief imago. De belangrijkste thema’s binnen MVO voor bedrijven zijn het milieu (vervuiling, energieverbruik, etc) en de werkomstandigheden (veiligheid, kinderarbeid, minimum loon, etc).