TOP

Internet geliefd voor kinderkledingaankoop

Uit representatief Gfk-panelonderzoek, uitgevoerd in opdracht van Textilia, blijkt dat 57% van de ouders wel eens kinderkleding koopt via internet en dat zijn dan vooral moeders: 68% surft achter kleren voor hun kroost aan.

Webwinkelen voor kinderkleding is het populairst onder twintigers en dertigers met scores rond de 65%.

Toch gaat het niet om grote bedragen. De meeste ouders (55%) geven aan tussen 0 en 20% van hun kinderkledinguitgaven via internet te doen. 28% van de ouders besteedt 20 tot 40% van dit budget via het web en 13% 40 tot 60%. Ook 60-80% komt voor: dit is bij 4% van de ouders het geval. Bij 1% gaat het om bijna de hele kindergarderobe.

De hoogte van het inkomen doet er nauwelijks toe: er zijn geen significante verschillen tussen hoge, lage of middeninkomens. Ook opleiding is nauwelijks van invloed. Kinderkleding kopen via internet is het minst populair in de Zuidelijke provincies. Toch koopt 50 % van de ouders daar weleens iets online.

Ouders (70%) in de drie grote steden besteden wel relatief vaak wat minder via het web dan in een fysieke winkel, namelijk tot 20 % van de garderobe van hun kind. Kennelijk zijn deze ouders tevreden met de winkels die in de steden onder handbereik zijn.